Electronische leeromgeving (ELO)

Uit ROSA Wiki
Id-4dbf0a27-b55e-4a0f-a246-b80f96574d9d
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'. (BusinessProcess) Inleveren van een werkproduct Dit onderdeel van het proces beschrijft het ontwerp van een examen, toets of oefening (bijvoorbeeld in de vorm van een toetsmatrijs), het maken van de feitelijke items en het arrangeren en selecteren van de items in de oefening, toets of examen. Een examen, toets of oefening kan nieuw gemaakt worden of samengesteld uit een selectie van beschikbaar materiaal. Referentiesets van leerdoelen van bijvoorbeeld SLO, OBK of CvTE kunnen hierbij worden gebruikt. (BusinessInteraction) Ontwikkelen van materiaal ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 22 February 2018 14:26:27 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 February 2018 14:26:27 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Electronische leeromgeving (ELO)
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-4dbf0a27-b55e-4a0f-a246-b80f96574d9d
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-4dbf0a27-b55e-4a0f-a246-b80f96574d9d
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Label  : Electronische leeromgeving (ELO)