Id-4baa7983-2cf4-41b3-b783-10b0ed2ef2e7

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Aanvullende persoonsgegevens > Verbindingslijnen > Id-4baa7983-2cf4-41b3-b783-10b0ed2ef2e7
ArchiMate-verbindingslijn Id-4baa7983-2cf4-41b3-b783-10b0ed2ef2e7
Verbindingslijn-id  : Id-4baa7983-2cf4-41b3-b783-10b0ed2ef2e7
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Aanvullende persoonsgegevens
ArchiMate-relatie  : Onderwijsinstelling => Beheren interne gegevensverzamelingen (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : Id-0ea12452-f8bc-492e-b240-400101f0a7df (Onderwijsinstelling)
Naar vorm  : Id-12f0e824-58f5-4357-8ea5-d76683b8d17c (Beheren interne gegevensverzamelingen)
Z-coördinaat  : 28
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :