Id-4a04b55f-57fd-435f-a333-25f6d8fc4436

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Vormen > Id-4a04b55f-57fd-435f-a333-25f6d8fc4436
ArchiMate-vorm Id-4a04b55f-57fd-435f-a333-25f6d8fc4436
Vorm-id  : Id-4a04b55f-57fd-435f-a333-25f6d8fc4436
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Halfproducten maken (BusinessProcess)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 163
Y-coördinaat  : 216
Z-coördinaat  : 12
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb5
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :