Onderwijsvolger

Uit ROSA Wiki
Id-45852034-86f6-4457-bf12-65eb75761095
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Type  : Gegevenssoort

Betrokken in processenKomt voor in deze standaarden
Beschikbaar stellenInwinnenInzienRegistrerenCorrigeren / bijwerkenVernietigenAccorderen uitwisseling


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Gegevens over een onderwijsvolger, waaronder de unieke identifier. Een onderwijsvolger is "een mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets of examen of een oefening doet, zal gaan doen of heeft gedaan". (BusinessObject) Onderwijsvolge- r Het beheren van informatie over individuele onderwijsvolgers, via administratieve processen en/of selfservice. (BusinessProcess) Beheer onderwijsvolge- rs Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Leerdoelen Requirement ECK-ID Verzamelen van gegevens tbv vaststellen van de validiteit en betrouwbaarheid van de toets en van de toetsitems. Proces levert (onderliggende gegevens voor) een of meer evaluatierapporten. De uitkomst van deze analyses leiden tot verwerkingen als bijvoorbeeld bijstellen of wijzigingen voor volgende cycli. De analyse kan ook leiden tot bijstellingen van de huidige scoring en bepaling van betekenis. (BusinessProcess) Kwaliteitsanalys- e Het faciliteren van en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname van een examen, toets of oefening. Denk bijvoorbeeld aan het vrijgeven van de afnameomgeving met daarin de oefening, toets, of examen; het vrijgeven van de ruimte waarin de afname plaatsvindt; het registreren van aanwezigheid; en het monitoren van incidenten. (BusinessProcess) Begeleiden afname AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 22 February 2018 14:24:57 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 February 2018 14:24:57 CET
ROSA


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Onderwijsvolger
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-45852034-86f6-4457-bf12-65eb75761095
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-45852034-86f6-4457-bf12-65eb75761095
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Onderwijsvolger