8

Uit ROSA Wiki
Id-4441088e-84ba-42c6-95db-3380c21810af
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 8
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-4441088e-84ba-42c6-95db-3380c21810af
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Zorgaanbieder (BusinessRole)
Label  : 8
Benaming  : basis en zorg
Beschrijving  : uitwisseling leerlinggegevens met zorgpartijen
Referentie  : zie handreiking gegevensuitwisseling van het Nederlands Jeugdinstituut (2016), maar ook de brief van de VNG over het ontbreken van een wettelijk kader voor gegevensuitwisseling (Nji site) en overzicht wetten op de Nji site (zorgverzekeringswet, wet langdurige zorg, passend onderwijs, participatiewet, wet publieke gezondheid, WMO, jeugdstrafrecht)
ArchiMate-views  :