Ontwikkelen van materiaal

Uit ROSA Wiki
Id-435d2219-fa00-4201-b811-b3c11fb30c68
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Ontwikkelen van materiaal
Overzicht
Dit onderdeel van het proces beschrijft het ontwerp van een examen, toets of oefening (bijvoorbeeld in de vorm van een toetsmatrijs), het maken van de feitelijke items en het arrangeren en selecteren van de items in de oefening, toets of examen.

Een examen, toets of oefening kan nieuw gemaakt worden of samengesteld uit een selectie van beschikbaar materiaal. Referentiesets van leerdoelen van bijvoorbeeld SLO, OBK of CvTE kunnen hierbij worden gebruikt.

Type  : Ketenproces

Bestaat uitBetrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten
View
Examineren toetsen oefenen
Systeem dat zorgt dat woorden en zinsconstructies die voor dyslectici lastig zijn om te lezen, kunnen worden gevonden of verhinderd. (ApplicationService) Dyslexie detectie en preventie Materiaal dat gebruikt wordt bij het bepalen van de voortgang in ontwikkeling van de kennis en competenties van een onderwijsvolger ten opzichte van diens leerdoelen. (BusinessObject) Materiaal Definitie: datgene wat er geleerd moet worden. Toelichting: De eigenlijke inhoud van het onderwijsmateriaal. Bevat diverse (interactieve) content zoals - Wiskundige vraagtypes (simulaties) - Smart assets - Maple TA - MathML (formule editor) - audio/uitspraak (NT2) (BusinessObject) Inhoud Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Evaluatierapport over de kwaliteit van een examen, toets of oefening, bevat informatie over kwaliteit en betrouwbaarheid van de toets. Op basis van dit rapport kunnen selecties van items worden aangepast. (BusinessObject) Betrouwbaarheid materiaal Een gestandaardiseerde set begrippen die gebruikt kan worden om leerdoelen mee aan te duiden. (BusinessObject) Referentiesets leerdoelen Leerdoelen zoals opgenomen in het OBK (BusinessObject) OBK Eindtermen Leerdoelen zoals gehanteerd door SLO (BusinessObject) SLO einddoelen Leerdoelen zoals gehanteerd door CvTE (BusinessObject) CvTE Eindtermen Dit onderdeel van het proces beschrijft het ontwerp van een examen, toets of oefening (bijvoorbeeld in de vorm van een toetsmatrijs), het maken van de feitelijke items en het arrangeren en selecteren van de items in de oefening, toets of examen. Een examen, toets of oefening kan nieuw gemaakt worden of samengesteld uit een selectie van beschikbaar materiaal. Referentiesets van leerdoelen van bijvoorbeeld SLO, OBK of CvTE kunnen hierbij worden gebruikt. (BusinessInteraction) Ontwikkelen van materiaal Het opstellen van een matrijs die past binnen de context (formatief/summatief gebruik, moment binnen het curriculum of leerplan, te behalen leerdoelen, et cetera) waarin het examen, toets of oefening zal worden afgenomen (BusinessProcess) Ontwerp maken Maken van individuele oefen- en toetsitems en bijbehorende metadata (BusinessProcess) Items ontwikkelen Koppelen van content aan de toepasselijke onderdelen van de opleiding, zodat leerlingen op het juiste moment de beschikking krijgen over het materiaal. (BusinessProcess) Content arrangeren Het uploaden, verwerken, verwijderen van vastgestelde referentiesets (BusinessProcess) Beheren van referentiesets Uploaden van een referentieset in de repository (BusinessProcess) Importeren van referentieset Requirement DITA Requirement OBIT Requirement RTTI Grouping IMS QTI en varianten Requirement IMS QTI Dutch exam profile bovenop QTI (Requirement) QTI/DEP Nederlands QTI profiel (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) BusinessObject Afnamevoorschrift BusinessObject Correctievoorschrift ApplicationComponent Auteurs omgeving ApplicationComponent Validatiesysteem Tool waarmee oefeningen, toetsen, examens kunnen worden afgenomen en waarmee responses kunnen worden vastgelegd. Extra features: - beveiligd tegen stroomuitval - beveiligd netwerk - beveiligd tegen additionele software opstarten Dit bouwblok biedt de volgende diensten: Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). DUO Informatie-architectuur examens (ApplicationComponent) Afspeelomgeving digitaal leermateriaal ApplicationComponent Electronische leeromgeving (ELO) ApplicationComponent Itembank ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 8 April 2018 08:39:34 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 8 April 2018 08:39:34 CEST
Meer informatie
ROSA
Dit onderdeel van het proces beschrijft het ontwerp van een examen, toets of oefening (bijvoorbeeld in de vorm van een toetsmatrijs), het maken van de feitelijke items en het arrangeren en selecteren van de items in de oefening, toets of examen. Een examen, toets of oefening kan nieuw gemaakt worden of samengesteld uit een selectie van beschikbaar materiaal. Referentiesets van leerdoelen van bijvoorbeeld SLO, OBK of CvTE kunnen hierbij worden gebruikt. (BusinessInteraction) Ontwikkelen van materiaal Koppelen van content aan de toepasselijke onderdelen van de opleiding, zodat leerlingen op het juiste moment de beschikking krijgen over het materiaal. (BusinessProcess) Content arrangeren Het uploaden, verwerken, verwijderen van vastgestelde referentiesets (BusinessProcess) Beheren van referentiesets Door het verbeteren van de uitwisselbaarheid van toetsmateriaal kunnen toetsbanken worden ontsloten. Deze afspraak is het Nederlandse profiel (NLQTI) van de internationale standaard IMS-QTI. (Requirement) Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) Het Dutch Exam Profile (DEP) is in opdracht van het ministerie van OCW door het College voor Toetsen en Examineren (CvTE) gebruikt bij de ontwikkeling van het centrale computerexamen- en toetssysteem Facet. Facet is bedoeld voor de afname van digitale centrale examens en toetsen die onder verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. (Requirement) Dutch Exam Profile (DEP) Het opstellen van een matrijs die past binnen de context (formatief/summatief gebruik, moment binnen het curriculum of leerplan, te behalen leerdoelen, et cetera) waarin het examen, toets of oefening zal worden afgenomen (BusinessProcess) Ontwerp maken Maken van individuele oefen- en toetsitems en bijbehorende metadata (BusinessProcess) Items ontwikkelen BusinessInteraction Toetsen, examineren en oefenen Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgeg- evens (iUD) AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:01:25 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:01:25 CEST
Examineren toetsen oefenen


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Ontwikkelen van materiaal
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-435d2219-fa00-4201-b811-b3c11fb30c68
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-435d2219-fa00-4201-b811-b3c11fb30c68
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ontwikkelen van materiaal