Id-4126515f-89b3-4448-bed0-a8557c0b2f28

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden) > Verbindingslijnen > Id-4126515f-89b3-4448-bed0-a8557c0b2f28
ArchiMate-verbindingslijn Id-4126515f-89b3-4448-bed0-a8557c0b2f28
Verbindingslijn-id  : Id-4126515f-89b3-4448-bed0-a8557c0b2f28
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
ArchiMate-relatie  : Berekenen centrale indicatoren => Centrale indicatoren (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3b2e1270-b83f-44c9-a915-940e209e4447 (Berekenen centrale indicatoren)
Naar vorm  : Id-36b24982-7a21-438c-bade-0f743e85bee5 (Centrale indicatoren)
Z-coördinaat  : 44
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :