Toezicht houden en kwaliteit waarborgen

Uit ROSA Wiki
Id-39cdfcd3-c9be-40ba-a7cd-fed533da0272
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessInteractions > Toezicht houden en kwaliteit waarborgen
View
ROSA
Het waarborgen van de kwaliteit van onderwijs. (BusinessFunction) Kwaliteitsbewaking en toezicht BusinessProcess Financieel toezicht houden BusinessProcess Toezicht houden op kwaliteit peuterspeelzalen BusinessProcess Toezicht houden op naleving leerplichtwet BusinessProcess Toezicht houden op naleving wet- en regelgeving BusinessProcess Toezicht houden op onderwijskwaliteit BusinessProcess Waarborgen kwaliteit examens BusinessProcess Waarborgen onderwijskwaliteit BusinessInteraction Toezicht houden en kwaliteit waarborgen De Onderwijsinspectie houdt toezicht op scholen (BusinessActor) Inspectie van het Onderwijs BusinessProcess Verantwoorden BusinessRole Onderwijsinstelling Het is de taak van het CvTE om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen. (BusinessActor) College voor Toetsen en Examens BusinessRole Gemeente AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 02-10-2018 15:58:17 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 15:58:17 CEST


Komt voor in
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Toezicht houden en kwaliteit waarborgen (ROSA)
Details Toezicht houden en kwaliteit waarborgen
ArchiMate_Interaction.png
Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-39cdfcd3-c9be-40ba-a7cd-fed533da0272
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-39cdfcd3-c9be-40ba-a7cd-fed533da0272
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Toezicht houden en kwaliteit waarborgen