Aanvullende persoonsgegevens

Uit ROSA Wiki
Id-3822de01-95b6-4146-a58f-4b40166416a7
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Aanvullende persoonsgegevens
Overzicht
Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op Basisgegevens persoon
Voorbeeld  : * Contactgegevens * Betalingsgegevens * Gezinssituatie * Gegevens ouders
Type  : Gegevenssoort

Betrokken in processenKomt voor in deze standaarden
Beschikbaar stellenInwinnenInzienRegistrerenCorrigeren / bijwerkenVernietigenAccorderen uitwisseling
View
ROSA
Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegevens De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap. (Requirement) VO-MBO overstapdossier BusinessProcess Beheren interne gegevensverzameling- en Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling BusinessProcess Leerlinggegevens overdragen Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren BusinessRole Onderwijsvolger BusinessRole Onderwijsinstelling Grouping KOI Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolger (KOI) AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship SpecializationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:02:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:02:38 CEST
Meer informatie
ROSA
Persoonsgegevens die een aanvulling vormen op [[Basisgegevens persoon]] (BusinessObject) Aanvullende persoonsgegev- ens Koppeling tussen leerlingadministratie-applicaties van een VO-instelling en die van een MBO-instelling voor de uitwisseling van informatie over een leerling t.b.v. de overstap. (Requirement) VO-MBO overstapdossier Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling BusinessProcess Beheren interne gegeve- nsverzamelinge- n BusinessProcess Leerlinggegeve- ns overdragen Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets. (BusinessObject) Onderwijsvolge- r (KOI) BusinessRole Onderwijsvolge- r Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden (BusinessObject) Inschrijfgegeve- ns Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen. (Requirement) OSO Gegevensset en profielen BusinessRole Onderwijsinstell- ing InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 02-10-2018 16:02:38 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:02:38 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Aanvullende persoonsgegevens (ROSA)
Details Aanvullende persoonsgegevens
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3822de01-95b6-4146-a58f-4b40166416a7
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-3822de01-95b6-4146-a58f-4b40166416a7
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aanvullende persoonsgegevens