3

Uit ROSA Wiki
Id-36662ef7-617e-4b34-84c1-57b779af3e37
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 3
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-36662ef7-617e-4b34-84c1-57b779af3e37
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : Samenwerkingsverband passend onderwijs (BusinessRole)
Label  : 3
Benaming  : ondersteuning
Beschrijving  : alle gegevensuitwisseling ten behoeve van passend onderwijs
Referentie  : wet passend onderwijs. ROSA: Ketenfunctie zorg en begeleiding
ArchiMate-views  :