Digital Item Declaration Language (DIDL)

Uit ROSA Wiki
Id-3355db4b-0913-4fd8-b442-cb84c58208a4
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Requirements > Digital Item Declaration Language (DIDL)
Overzicht
DIDL vormt samen met MODS het uitwisselingsformaat van de metadata die door het hoger onderwijs worden aangeboden.
Externe verwijzing  : https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/didl
Type  : Standaard
Toelichting  : Deze afspraak heeft betrekking op onderzoeksprocessen en is buiten de scope van de ROSA (onderwijs). Bestand:Onderzoeksmetadataafspraken.png/500px/none Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast OAI-PMH zijn dat: Digital Item Declaration Language (DIDL)/DIDL, Metadata Object Description Scheme (MODS)/MODS, Semantics en Uniform Resource Names (URN)/URN-NBN.
Beheerder  : Edustandaard
Werkingsgebied  : Sector HO

KetenfunctiesKetenprocessenGegevenssoorten
Van toepassing opWordt toegepast door


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Digital Item Declaration Language (DIDL) (ROSA)
Details Digital Item Declaration Language (DIDL)
ArchiMate_Requirement.png
Elementtype  : Requirement
Element-id  : Id-3355db4b-0913-4fd8-b442-cb84c58208a4
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-3355db4b-0913-4fd8-b442-cb84c58208a4
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Digital Item Declaration Language (DIDL)