Wet pseudonimisering leerlinggegevens

Uit ROSA Wiki
Id-33031495-8cfd-498b-8cfb-5e56a56a21e1
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Drivers > Wet pseudonimisering leerlinggegevens
Overzicht
Pseudonimiseren van het persoonsgebonden nummer van een onderwijsdeelnemer ten behoeve van het bieden van voorzieningen in het kader van het onderwijs en de begeleiding van onderwijsdeelnemers
Externe verwijzing  : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-508.html
Type  : Wet- en regelgevingKomt voor in
Views
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Wet pseudonimisering leerlinggegevens (ROSA)
Details Wet pseudonimisering leerlinggegevens
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : Id-33031495-8cfd-498b-8cfb-5e56a56a21e1
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-33031495-8cfd-498b-8cfb-5e56a56a21e1
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Wet pseudonimisering leerlinggegevens