Rapportage onderwijsvolger

Uit ROSA Wiki
Id-31e3ee25-4e69-4d8e-8332-10b337585db0
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Overzicht van alle toetsresultaten op een bepaald moment, Volgen van individuele onderwijsvolger in de tijd, Diagnostische analyses, Feedback op (leer)gedrag en de effecten van (leer)gedrag op resultaten;


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Overzicht van alle toetsresultaten op een bepaald moment, Volgen van individuele onderwijsvolger in de tijd, Diagnostische analyses, Feedback op (leer)gedrag en de effecten van (leer)gedrag op resultaten; (BusinessObject) Rapportage onderwijsvolge- r Het bepalen van de individuele implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger. Dit omvat het registreren van een cijfer, het formuleren en verwerken van feedback, het bijstellen van het (individuele) leerplan, het bepalen van (nieuw te behalen) leerdoelen, het vaststellen van de leerweg voor de volgende leerdoelen, en het bijstellen van de materiaalselectie voor het huidige leerdoel. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (onderwijsvolg- er) Verwerking van het uitvoeringsresultaat van een examen, toets of oefening leidt tot informatie in verschillende verschijningsvormen: de betekenis van het resultaat, waardedocumenten, beoordelingsverslagen en/of evaluatierapporten. De informatie is ondersteunend voor verschillende onderwijsprocessen. De informatie is beschikbaar op verschillende aggregatieniveaus en kan afhankelijk van de toetsvorm en kan een uitspraak doen die betrekking heeft op de onderwijsvolger, de onderwijsinstelling en / of over meerdere onderwijsinstellingen. (BusinessInteraction) Presenteren in context Het bepalen van de educatieve implicaties van de voortgangsbepaling van een onderwijsvolger of groep onderwijsvolgers. Dit omvat het bijstellen van analyse of oordeel van de huidige toets / oefening en het bijstellen van het curriculum. (BusinessProcess) Educatieve verwerking (examen, toets, oefening, onderwijs) AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R Deze svg is op 22 August 2018 13:06:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 August 2018 13:06:05 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Rapportage onderwijsvolger
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-31e3ee25-4e69-4d8e-8332-10b337585db0
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-31e3ee25-4e69-4d8e-8332-10b337585db0
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Label  : Rapportage onderwijsvolger