Basisgegevens deelname

Uit ROSA Wiki
Id-2ff9e10e-300a-4156-87e3-a5c0624eda12
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessObjects > Basisgegevens deelname
Overzicht
Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters.
Toelichting  : Of iemand is ingeschreven in niet-bekostigd onderwijs is traditioneel niet bekend bij DUO. Dat komt er wel aan in VO en MBO ihkv leerplicht (NB. PO en SO is altijd bekostigd)
Voorbeeld  : * Deelname bekostigd onderwijs * Deelname niet-bekostigd onderwijs (VO, MBO) * Verzuim (via verzuimloket)
Type  : Gegevenssoort

Betrokken in processenKomt voor in deze standaarden
Beschikbaar stellenInwinnenInzienRegistrerenCorrigeren / bijwerkenVernietigenAccorderen uitwisseling
View
ROSA
Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD) BusinessRole Onderwijsinstelling BusinessProcess Beheren interne gegevensverzameling- en BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalfprodu- cten BusinessProcess Aanmelding definitief maken BusinessRole Onderwijsvolger Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling BusinessProcess Uitschrijving definitief maken (met diploma) BusinessProcess Uitschrijving definitief maken (zonder diploma) BusinessProcess Uitschrijving verwerken ArchiMateNote Bij het definitief maken van de inschrijving geeft de ontvangende instelling aan de registerhouder de nieuwe deelnamegegevens over de onderwijsvolger door. Deze kunnen voor de latende instelling nodig zijn om de uitschrijving definitief te maken, omdat er situaties c.q. sectoren zijn (bijvoorbeeld in het po) waar onderwijsvolgers slechts een (1) inschrijving bij een onderwijsinstelling mogen hebben danwel altijd bij een onderwijsinstelling ingeschreven moeten zijn. Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking. (Constraint) Inwinnen Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien. (Constraint) Inzien Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partijen de gegevens mogen inzien. (Constraint) Inzien Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partijen bepaalde gegevens mogen inwinnen ter verdere verwerking. (Constraint) Inwinnen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Deze zeggenschap bepaalt welke partij bepaalde gegevens registreert ten behoeven van de keten. Zie ook de opmerking over meervoudige registratie bij Beschikbaar stellen. (Constraint) Registreren Deze zeggenschap bepaalt welke partij in een ketenproces bepaalde gegevens beschikbaar stelt. Vanuit het principe Eenmalige registratie meervoudig gebruik zou voor elke gegevenssoort steeds één en slechts één partij de bron van gegevens moeten zijn. Staande praktijk en wettelijke bepalingen maken echter dat gegevens nog vaak op verschillende plaatsen geregistreerd worden en (dus) door verschillende partijen beschikbaar worden gesteld. (Constraint) Beschikbaar stellen Grouping KOI Een afspraak tussen een [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] en een [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]] of diens [[Wettelijk vertegenwoordiger/Wettelijk Vertegenwoordiger]] voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafspraak AssociationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship RW SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:03:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:03:14 CEST
Meer informatie
ROSA
Deelnamegegevens die over onderwijsvolgers worden bijgehouden in de onderwijsregisters. (BusinessObject) Basisgegevens deelname BusinessRole Onderwijsvolge- r BusinessProcess Beheren sectorale basisgegevens De latende instelling is de laatste [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] een opleiding heeft gevolgd. (BusinessRole) Latende instelling BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalf- producten BusinessProcess Uitschrijving definitief maken (zonder diploma) BusinessProcess Beheren interne gegeve- nsverzamelinge- n BusinessProcess Aanmelding definitief maken Een afspraak tussen een [[Onderwijsinstelling (KOI)/Onderwijsinstelling]] en een [[Onderwijsvolger (KOI)/Onderwijsvolger]] of diens [[Wettelijk vertegenwoordiger/Wettelijk Vertegenwoordiger]] voor het volgen van onderwijs (BusinessObject) Onderwijsafspr- aak Gegevens die in het kader van aanmelding gebruikt worden (BusinessObject) Inschrijfgegeve- ns Na de oriëntatiefase start in de regel de onderwijsvolger (of diens wettelijk vertegenwoordiger) het aanmeldproces op. De onderwijsvolger meldt zich (formeel)aan bij de instelling van zijn/haar voorkeur met een verzoek tot inschrijving voor een bepaalde opleiding. De onderwijsvolger geeft hierbij persoonsgegevens op, geeft aan welke opleiding het betreft en stuurt in de meeste gevallen de relevante vooropleidingsgegevens en andere gevraagde informatie die door de instelling worden meegewogen bij het besluit om iemand wel of niet in te schrijven. In sommige gevallen zal er een intake plaatsvinden. Bij een intake kijkt een instelling naar de toelaatbaarheid van een onderwijsvolger. Per sector zijn er verschillende mogelijkheden voor aanmelding. (BusinessProcess) Aanmelden bij ontvangende instelling BusinessProcess Uitschrijving definitief maken (met diploma) BusinessProcess Uitschrijving verwerken BusinessRole Onderwijsinstell- ing Uitwisseling van deelnemersgegevens tussen systemen (en applicaties & tools) binnen een MBO-instelling. (Requirement) Interne uitwisseling deelnemersgeg- evens (iUD) De ontvangende instelling is de [[onderwijsinstelling]] waar een [[onderwijsvolger]] zich voor een (vervolg)opleiding wil inschrijven. (BusinessRole) Ontvangende instelling AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship RW AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 02-10-2018 16:03:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:03:15 CEST


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Basisgegevens deelname (ROSA)
Details Basisgegevens deelname
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-2ff9e10e-300a-4156-87e3-a5c0624eda12
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-2ff9e10e-300a-4156-87e3-a5c0624eda12
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Basisgegevens deelname