Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen

Uit ROSA Wiki
Id-2c060826-cc6f-405e-8572-8b4e0254406e
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen
Overzicht
Er is ketenbrede sturing op de te nemen privacy- en beveiligingsmaatregelen.
Type  : Afgeleid principe
Implicaties  : Vanuit de verschillende onderwijssectoren vindt harmonisatie plaats van de te nemen maatregelen ter voorkoming van en in reactie op incidenten
Uitspraak  : Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen
Rationale  : Een ketenbrede aanpak van privacy- en beveiligingsvraagstukken vraagt om een ketenbrede sturing op de te nemen maatregelen.
Stelling  : Er is ketenbrede sturing op de te nemen privacy- en beveiligingsmaatregelen.

RealiseertWordt gerealiseerd doorKomt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen (ROSA)
Details Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-2c060826-cc6f-405e-8572-8b4e0254406e
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-2c060826-cc6f-405e-8572-8b4e0254406e
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Ketenbrede governance van privacy- en beveiligingsmaatregelen