Datawarehouse sectorregisters

Uit ROSA Wiki
Id-293f48fe-b6c9-4c9d-8b81-3988d4d45adc
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Datawarehouse sectorregisters


Overzicht
Het datawarehouse heeft tot doel om basisgegevens uit verschillende sectorale registers te integreren, verrijken en consolideren. Hiermee ontstaat eenmalige gegevensopslag van beleidsgegevens die voor veel verschillende doeleinden hergebruikt kunnen worden. (ApplicationComponent) Datawarehouse sectorregisters Uitwisseling van doorstroomgegevens naar het vervolgonderwijs. (Requirement) Doorstroommonitor (DSM) Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers (ApplicationComponent) Datamart Stromen BusinessProcess Halfproducten maken BusinessProcess Voorbereiden doorstroomhalfprodu- cten Halfproducten worden gebruikt bij de berekening van [[eindproducten]], zoals horizontale-verantwoordingsindicatoren en doorstroomrapportages. (BusinessObject) Halfproducten 'Derden' is een verzamelnaam voor partijen die betrokken zijn bij een ketenproces, en die een te talrijke of te heterogene groep vormen om elke partij apart te benoemen. (BusinessRole) Derden De registerhouder is verantwoordelijk voor het beheer van de sectorale basisregisters (BusinessRole) Registerhouder BusinessRole Toezichthouder InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship RealizationRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship AssignmentRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:04:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:04:40 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Datawarehouse sectorregisters
View-id  : Id-293f48fe-b6c9-4c9d-8b81-3988d4d45adc
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Datawarehouse sectorregisters