2

Uit ROSA Wiki
Id-2751cc67-0079-433c-a03e-c9d331bc321c
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-relatie 2
ArchiMate_AssociationRelationship.png
Relatietype  : AssociationRelationship
Relatie-id  : Id-2751cc67-0079-433c-a03e-c9d331bc321c
ArchiMate-model  : ROSA
Vanaf  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Naar  : DUO (BusinessActor)
Label  : 2
Benaming  : inschrijvingen, deelname, eindresultaten en uitschrijven
Beschrijving  : alle datauitwisselingen met DUO
Referentie  : zie DUO website, wet PO art 161 en 178b. ROSA: ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfinctie preventie schooluitval, ketenunctie kwaliteitsbewaking en toezicht
ArchiMate-views  :