Metadata

Uit ROSA Wiki
Id-254c128d-9d4c-4ae5-9a15-ba0ba45fa5b9
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera.


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
Informatie over (het gebruik van) het onderwijsmateriaal, waaronder auteur, gebruiksinstructies, doelgroep, leerdoelen, vak, schooltype, begripsniveau, correctievoorschriften en normering, stuurparameters tbv adaptief afspelen, et cetera. (BusinessObject) Metadata Bij het bepalen van betekenis wordt vastgesteld wat de (onderwijskundige) betekenis is van het behaalde resultaat is voor de onderwijsvolger. Bij summatief gebruik van een toets of examen is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van oefening en examen is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de onderwijsvolger en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessProcess) Bepalen van betekenis Requirement OBIT Bij het nakijken van het uitvoeringsresultaat wordt bepaald in hoeverre een door de onderwijsvolger geproduceerd resultaat (zoals beantwoording van een vraag of de inhoud van een werkstuk) voldoet aan de correctievoorschriften. In sommige gevallen, zoals bij een digitale multiple choice toets, kan de correctie volledig automatisch plaatsvinden. In andere gevallen, zoals bij open vragen of werkstukken, vindt de correctie (deels) handmatig plaats. Bij het nakijken van teksten kan tevens sprake zijn van plagiaatcontrole, bijvoorbeeld als het teksten van belangrijke werkstukken zijn die buiten een gecontroleerde omgeving (als thuisopdracht) tot stand zijn gekomen. Bij sommige oefeningen, toetsen en examens kan het nakijken nauw geïntegreerd zijn (lees: tegelijkertijd plaatsvinden met) de afname. (BusinessProcess) Nakijken van uitvoeringsresul- taat Bij het scoren van het resultaat worden de uitvoeringsresultaten op niveau van de oefening, toets of examen gecombineerd tot een indicator. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van allerhande gegevens, bijvoorbeeld metadata van het materiaal en informatie over de resultaten van andere afnames. (BusinessProcess) Scoren van uitvoeringsresul- taat Requirement RTTI AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship Deze svg is op 22 February 2018 14:24:14 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 22 February 2018 14:24:14 CET


Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Metadata
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-254c128d-9d4c-4ae5-9a15-ba0ba45fa5b9
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-254c128d-9d4c-4ae5-9a15-ba0ba45fa5b9
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Label  : Metadata