Id-15fce812-2e04-498b-91cb-3b6ebea91569

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Verbindingslijnen > Id-15fce812-2e04-498b-91cb-3b6ebea91569
ArchiMate-verbindingslijn Id-15fce812-2e04-498b-91cb-3b6ebea91569
Verbindingslijn-id  : Id-15fce812-2e04-498b-91cb-3b6ebea91569
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
ArchiMate-relatie  : Beschikbaar stellen =>  (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-dfb9f334-3fc0-4c8b-bcc1-8a8f725e9888 (Beschikbaar stellen)
Naar vorm  : [[]] (
The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
)
Z-coördinaat  : 75
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :