Id-1469956d-86a1-49ef-9595-dceaeed45307

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) > Verbindingslijnen > Id-1469956d-86a1-49ef-9595-dceaeed45307
ArchiMate-verbindingslijn Id-1469956d-86a1-49ef-9595-dceaeed45307
Verbindingslijn-id  : Id-1469956d-86a1-49ef-9595-dceaeed45307
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange)
ArchiMate-relatie  : Studiekeuze123 => Portaal onderwijsaanbod (RealizationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-35db475e-dfed-4a68-ad83-e3f3a7d414dd (Studiekeuze123)
Naar vorm  : Id-e6476279-77b7-4966-842d-6e8f6fcc7ce5 (Portaal onderwijsaanbod)
Z-coördinaat  : 29
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :