Id-1359d930-4770-40f4-aa76-4ba7a6a68f0e

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > RIO Informatiemodel > Verbindingslijnen > Id-1359d930-4770-40f4-aa76-4ba7a6a68f0e
ArchiMate-verbindingslijn Id-1359d930-4770-40f4-aa76-4ba7a6a68f0e
Verbindingslijn-id  : Id-1359d930-4770-40f4-aa76-4ba7a6a68f0e
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : RIO Informatiemodel
ArchiMate-relatie  : Bevoegd gezag => Onderwijsinstelling (KOI) (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-649f88fc-47d1-4e09-b97e-6d7a4ce0e151 (Bevoegd gezag)
Naar vorm  : Id-528d4f47-5a72-4629-95e7-c6ef7d5a8b3c (Onderwijsinstelling (KOI))
Z-coördinaat  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :