Metadata educatieve content

Uit ROSA Wiki
Id-11fec293-c996-4663-b880-2a6042e056c8
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Metadata educatieve content


Overzicht
Gegevens óver educatieve content (BusinessObject) Metadata educatieve content Educatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld. (Requirement) Beschikbaar stellen en verzamelen metadata Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten. (Requirement) Content Prijs Informatie (CPI) Webbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt. (Requirement) Content Packaging Oplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo. (Requirement) ECK Distributie en Toegang Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository. (Requirement) Metadata opvragen (SRU) Metadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. (Requirement) NL-LOM Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen. (Requirement) Unieke persistente identifier (UPI) Grouping KOI Een inhoud is wat er geleerd moet worden. (BusinessObject) Inhoud Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk (BusinessObject) Niveau Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden. (BusinessObject) Toets (KOI) Een doel is hetgeen waartoe men leert. (BusinessObject) Doel (KOI) AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 02-10-2018 16:00:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 02-10-2018 16:00:58 CEST
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


Meer informatie


Status
Status van deze viewTBD
Goedgekeurd opTBD
Goedgekeurd doorTBDDetails Metadata educatieve content
View-id  : Id-11fec293-c996-4663-b880-2a6042e056c8
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Metadata educatieve content