Id-0eca1a7a-8533-46d0-9f9d-b66c5a7b8380

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Verbindingslijnen > Id-0eca1a7a-8533-46d0-9f9d-b66c5a7b8380
ArchiMate-verbindingslijn Id-0eca1a7a-8533-46d0-9f9d-b66c5a7b8380
Verbindingslijn-id  : Id-0eca1a7a-8533-46d0-9f9d-b66c5a7b8380
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
ArchiMate-relatie  : Registreren =>  (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-4afc1d15-4a5a-44b7-8cc0-21a3f7f14dcb (Registreren)
Naar vorm  : [[]] (
The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
)
Z-coördinaat  : 80
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :