Id-076e7f52-32ea-4c93-803f-c5bf1f3d50c9

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Formeel opleidingsaanbod > Verbindingslijnen > Id-076e7f52-32ea-4c93-803f-c5bf1f3d50c9
ArchiMate-verbindingslijn Id-076e7f52-32ea-4c93-803f-c5bf1f3d50c9
Verbindingslijn-id  : Id-076e7f52-32ea-4c93-803f-c5bf1f3d50c9
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Formeel opleidingsaanbod
ArchiMate-relatie  : Formeel opleidingsaanbod => Onderwijsaanbod (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-9f85a754-c8de-470b-9ba4-351a11fa157e (Formeel opleidingsaanbod)
Naar vorm  : Id-1b4b765f-9d0e-4b9c-bd0a-6f516b90db1c (Onderwijsaanbod)
Z-coördinaat  : 4
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :