Id-04061158-0303-4643-baae-a35ad4b905d8

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Basispoort > Verbindingslijnen > Id-04061158-0303-4643-baae-a35ad4b905d8
ArchiMate-verbindingslijn Id-04061158-0303-4643-baae-a35ad4b905d8
Verbindingslijn-id  : Id-04061158-0303-4643-baae-a35ad4b905d8
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Basispoort
ArchiMate-relatie  : Basispoort => Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA (RealizationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-edff2563-bbf7-4882-8346-47779011ce0d (Basispoort)
Naar vorm  : Id-3e8d1d2f-0db3-4d84-a245-b5118bd0f6b1 (Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA)
Z-coördinaat  : 7
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :