Inleveren van een werkproduct

Uit ROSA Wiki
Id-036dd7ee-7f40-4ba9-b610-545c59142f2b
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > BusinessProcesses > Inleveren van een werkproduct
Overzicht
Met een uploadtool kan de student zijn werkstuk (document, audio, video) inleveren. De docent heeft, bijvoorbeeld in het Student Informatie Systeem (SIS), aangegeven welke (groepen) studenten een opdracht moeten inleveren. Deze studenten hebben dan in de aangegeven periode toegang tot de tool nadat ze zijn ingelogd. De uploadtool kan als extra onderdeel worden toegevoegd aan bijvoorbeeld een online forum. Dit forum moet dan wel de relevante standaard (Learning Tools Interoperability - LTI) ondersteunen. Zie ook 'managen van het inleverproces'.
Type  : Bedrijfsproces

Betrokken partijenBetrokken gegevenssoortenBetrokken referentiecomponenten


Meer informatie
Examineren toetsen oefenen
ROSA


Komt voor in
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Inleveren van een werkproduct
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-036dd7ee-7f40-4ba9-b610-545c59142f2b
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-036dd7ee-7f40-4ba9-b610-545c59142f2b
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Inleveren van een werkproduct