Id-02dcc849-065b-4a07-84b4-fd817e217f78

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Verbindingslijnen > Id-02dcc849-065b-4a07-84b4-fd817e217f78
ArchiMate-verbindingslijn Id-02dcc849-065b-4a07-84b4-fd817e217f78
Verbindingslijn-id  : Id-02dcc849-065b-4a07-84b4-fd817e217f78
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
ArchiMate-relatie  : Inwinnen =>  (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-7fe67ae8-0585-440e-93c9-ff91d75314e0 (Inwinnen)
Naar vorm  : [[]] (
The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
)
Z-coördinaat  : 73
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :