Id-02011fda-3260-40cc-8167-c1fbb1f41d05

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Doorstroom monitoren > Verbindingslijnen > Id-02011fda-3260-40cc-8167-c1fbb1f41d05
ArchiMate-verbindingslijn Id-02011fda-3260-40cc-8167-c1fbb1f41d05
Verbindingslijn-id  : Id-02011fda-3260-40cc-8167-c1fbb1f41d05
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Doorstroom monitoren
ArchiMate-relatie  : Inwinnen =>  (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-670eab04-4441-46b9-a2fc-1d3079c998e6 (Inwinnen)
Naar vorm  : [[]] (
The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
)
Z-coördinaat  : 44
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :