id-01e73b3b-8667-4e3e-b267-163f41358139

Uit ROSA Wiki
Id-01e73b3b-8667-4e3e-b267-163f41358139
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > Examineren toetsen oefenen > RealizationRelationships > id-01e73b3b-8667-4e3e-b267-163f41358139
ArchiMate-relatie id-01e73b3b-8667-4e3e-b267-163f41358139
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : Id-01e73b3b-8667-4e3e-b267-163f41358139
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Vanaf  : Digitaal toetssysteem (ApplicationComponent)
Naar  : Afname management (ApplicationService)
ArchiMate-views  : 
Contextdiagram
Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationService) Afname management Dit bouwblok biedt de volgende diensten: afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet) Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens) (ApplicationComponent) Digitaal toetssysteem RealizationRelationship Deze svg is op 21 September 2018 11:58:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2017 XL&Knowledge. ArchiMedes 21 September 2018 11:58:09 CEST