Afname management

Uit ROSA Wiki
Id-01c663a5-490b-4779-ac04-58706c5a6559
Ga naar: navigatie, zoeken
Overzicht
Dit bouwblok biedt de volgende diensten:

afnamen op de dag zelf vrij te geven, het one time password (OTP) op te vragen de afname te begeleiden door: Indien nodig de afnames centraal te starten De afname tijdelijk te staken Kandidaten te verhuizen naar nieuwe afnamedevice Een afname te blokkeren Een afname na blokkade weer vrij te geven Opmaken van een proces verbaal. (Facet)

Stellen van vragen Vastleggen van (gefixeerde) antwoorden Loggen van de handelingen van een kandidaat tijdens het examen Controleren en bewaken van de afname (dashboard) Verslaglegging van een examen (proces-verbaal) Het vastleggen van gegevens over de examenafname (welke kandidaat heeft wanneer, in welke locatie, voor welk vak, welke examenversie gedaan). (DUO Informatie-architectuur examens)Komt voor in
Views
Relaties
Komt voor in andere modellen
Zie ook:
Details Afname management
ArchiMate_Service.png
Elementtype  : ApplicationService
Element-id  : Id-01c663a5-490b-4779-ac04-58706c5a6559
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-01c663a5-490b-4779-ac04-58706c5a6559
ArchiMate-model  : Examineren toetsen oefenen
Label  : Afname management