Aansluiten bij NORA

Uit ROSA Wiki
Id-01865273-3f21-4a82-8500-c4692c5c1fd3
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Principles > Aansluiten bij NORA
Overzicht
De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.
Rationale  : Een referentiearchitectuur voor het onderwijs is een nadere concretisering van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), die als doel heeft om de dienstverlening van de overheid te verbeteren. De Referentie Architectuur Onderwijs beoogt ditzelfde te bewerkstelligen in de specifiekere onderwijscontext.
Implicaties  : Het doel is om tot één gemeenschappelijke Referentie Architectuur Onderwijs te komen, die door alle partijen in het onderwijsveld gedragen wordt, zowel de partijen uit de diverse onderwijssectoren alsook OCW en DUO. In de aansluiting bij NORA maken we vooral gebruik van die onderdelen van NORA die het meest helpen bij het realiseren van de overige basisprincipes.
Uitspraak  : Aansluiten bij NORA
Type  : Basisprincipe
Stelling  : De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.

RealiseertWordt gerealiseerd doorKomt voor in andere modellen
Zie ook:
  • Aansluiten bij NORA (ROSA)
Details Aansluiten bij NORA
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-01865273-3f21-4a82-8500-c4692c5c1fd3
Element URI  : https://www.wikixl.nl/wiki/rosa/index.php/Id-01865273-3f21-4a82-8500-c4692c5c1fd3
ArchiMate-model  : ROSA
Label  : Aansluiten bij NORA