Id-015708fe-d4a1-4b16-96c4-d26f1a03cfc9

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Basisgegevens deelname > Verbindingslijnen > Id-015708fe-d4a1-4b16-96c4-d26f1a03cfc9
ArchiMate-verbindingslijn Id-015708fe-d4a1-4b16-96c4-d26f1a03cfc9
Verbindingslijn-id  : Id-015708fe-d4a1-4b16-96c4-d26f1a03cfc9
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Basisgegevens deelname
ArchiMate-relatie  : Latende instelling => Uitschrijving verwerken (AssignmentRelationship)
Vanaf vorm  : Id-29c3b496-1b63-407f-a895-216599407812 (Latende instelling)
Naar vorm  : Id-fb726d22-550d-4f78-b406-e543de40c3d1 (Uitschrijving verwerken)
Z-coördinaat  : 35
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :