Id-00d05fe0-aff6-4a2e-9f15-0b0fac24a518

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten) > Vormen > Id-00d05fe0-aff6-4a2e-9f15-0b0fac24a518
ArchiMate-vorm Id-00d05fe0-aff6-4a2e-9f15-0b0fac24a518
Vorm-id  : Id-00d05fe0-aff6-4a2e-9f15-0b0fac24a518
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (zeggenschappen en gegevenssoorten)
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Beschikbaar stellen (Constraint)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 240
Y-coördinaat  : 540
Z-coördinaat  : 35
Breedte  : 120
Hoogte  : 37
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ccccff
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Verbindingslijnen  :