Id-0067bbb6-c090-40b4-bda3-033f34055d81

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
ArchiMate-modellen > ROSA > Views > Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden) > Verbindingslijnen > Id-0067bbb6-c090-40b4-bda3-033f34055d81
ArchiMate-verbindingslijn Id-0067bbb6-c090-40b4-bda3-033f34055d81
Verbindingslijn-id  : Id-0067bbb6-c090-40b4-bda3-033f34055d81
ArchiMate-model  : ROSA
ArchiMate-view  : Horizontaal verantwoorden (referentiecomponenten en standaarden)
ArchiMate-relatie  : Schoolinformatiesysteem => Toelichten indicatoren (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2a131eb5-b1ef-4ba7-8da3-4d05fdacbefc (Schoolinformatiesysteem)
Naar vorm  : Id-966ef89a-db35-416d-b6b9-8bf6d14c37da (Toelichten indicatoren)
Z-coördinaat  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :