IMS QTI (Question & Test Interoperability)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden IMS QTI (Question & Test Interoperability) (Standaard)
QTI staat voor question and test interoperability en maakt het mogelijk om test-items en toetsen tussen verschillende toetssystemen en leeromgevingen te delen.
Beheerder: IMS Global
http://www.imsglobal.org/question/index.html
QTI is een uitgebreide leertechnologie-afspraak. Daarom is het voor leveranciers lastig om de heled afspraak te implementeren. Op dit moment is de belangrijkste beperking van de QTI-afspraak daarom de beperkte ondersteuning door systemen en applicaties. Binnen Edustandaard, een initiatief van SURF en Kennisnet, is een afspraak Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI) opgesteld met als doel om, via het beperken van de toegestane opties en vrijheidsgraden, een eenvoudigere implementatie van QTI mogelijk te maken.

Werkingsgebied

Toepassingsgebied

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorzieningen die invulling geven aan bovenstaande bouwstenen, passen mogelijk deze standaard toe:

Gegevenssoorten en semantiek

De standaard omvat de volgende gegevenssoorten:

Er zijn geen gegevenssoorten beschreven

Bronnen en aanvullende informatie

Deze pagina bevat een concepttekst die momenteel in bewerking is.

Ga naar het overzicht van standaarden.