Gebruiker:Jdirks/Standaard

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken


link-Standaarden OSO_Gegevensset (Standaard)
Gegevensset met leerlinggegevens voor in het dossier voor de overstap van een leerling tussen twee scholen en voor de onderwijsondersteuningsaanvraag bij het samenwerkingsverband passend onderwijs in het kader van de Overstap Service Onderwijs (OSO) en eventueel andere toepassingen.
Beheerder: Edustandaard
https://www.edustandaard.nl/standaarden/afspraken/afspraak/oso-gegevensset/
OSO Gegevensset en profielen.jpg

Profielen zijn gedefinieerd voor overstapdossiers binnen en tussen PO en VO en de Binnen-brin overdracht in de voorbereiding op een dergelijke overstap.

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn er ook profielen (PO & VO) voor de overdracht van een dossier binnen de school van leerlingadministratie naar regionaal platform applicatie t.b.v. samenwerkingsverband passend onderwijs. Dit ter voorbereiding op de onderwijsondersteuningsaanvraag van de school bij dat samenwerkingsverband.

De ketenfunctie Leerrouteplanning is relevant als onderwijsinstelling zelf de zorg niet kan leveren en de leerling mogelijk tijdelijk naar andere instelling gaat.

Digitaal aanmeldformulier binnen het MBO kan door onderwijsvolger of ouders/verzorgers worden gebruikt om de overstapgegevens in te zien en aan te vullen.

In een regio kan afgesproken zijn dat het overstapdossier via een regionaal platform overstap loopt.

Werkingsgebied

  • Sector PO
  • Sector VO
  • Sector BVE

Toepassingsgebied

  • overstap van leerling tussen onderwijsinstellingen;
  • onderwijsondersteuningsaanvraag bij samenwerkingsverband (swv) passend onderwijs

Bouwstenen

De standaard is van toepassing op de volgende bouwstenen:


Voorzieningen

Voorziening Toepassing Bron
Inclusief publicatie-/peildatum
OSO voorziening
Past toe
De profielen voor overstap po-vo en vo-vo worden toegepast, het profiel voor mbo wordt ontwikkeld. De profielen voor passend onderwijs zijn niet van toepassing.
Voortgangsrapportage PO-raad
3 april 2017
vindpassendeschool.nl
Past niet toe
De applicatie past het profiel voor passend onderwijs nog niet toe, omdat dit nog niet beschikbaar was tijdens het ontwerp van de applicatie.
Zelfverklaring
1 maart 2017
Overstaphulp
Gaat toepassen
Het plan is om de Overstaphulp in schooljaar 2019-2020 gereed te hebben voor OSO naar MBO.
Zelfverklaring
10 mei 2017
Voorbeeld
Niet van toepassing
Volgens de beheerder van Voorziening is de standaard niet van toepassing omdat...
Zelfverklaring
3 mei 2017

De volgende voorzieningen zijn mogelijk gerelateerd, maar ROSA heeft nog geen informatie over de toepassing van de OSO gegevensset:
Lorem, Ipsum, Voorbeeldvoorziening3

Bronnen en aanvullende informatie

Ga naar het overzicht van standaarden.