Gebruik open standaarden (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA

Comply

 • Ministerie van OCW (Voor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt., Het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013))
 • Onderwijsveld (Het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden is opgenomen in de subsidievoorwaarden voor (ICT-)projecten, en is verplicht gesteld voor de gegevensuitwisseling tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (waaronder ook de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Inspectie van het Onderwijs) en de onderwijsinstellingen. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013))

Explain

 • (De standaardisatie-activiteiten van EduStandaard, Kennisnet, saMBO-ICT en SURF zijn redelijk goed bekend, vooral in het HO en MBO. Onderwijsinstellingen passen open standaarden vaak onbewust toe doordat zij gebruik maken van voorzieningen en diensten waarin open standaarden zijn toegepast. Onderwijsinstellingen lijken echter meer moeite te hebben met het 'pas-toe-of-leg-uit'-principe naarmate zij kleiner zijn. Zo blijft de implementatie van open standaarden in het PO en VO achter bij die van het HO. (Bron: Kamerbrief over open standaarden in het onderwijs, 6 dec, 2013))
Realiseert
RealisatiesEen gezamenlijke basisinfrastructuur
}}
}}
}}
"veld" komt niet voor in de lijst (Onderwijsdomein, Sector PO, Sector VO, Sector BVE, Sector HO, Voorschoolse educatie, Onderwijsveld, Onderwijsinstellingen, PO-instellingen, PO-Raad, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Werkingsgebied".
}}


NORA logo.png
Uitspraaknora:Gebruik open standaarden
TypeAfgeleid principe
StellingDe dienst maakt gebruik van open standaarden
Versie2012-03-26 12:56:25
Beschrijving
Toelichting rationaleHet gebruik van open standaarden bevordert de interoperabiliteit, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt. Er zijn geen door private partijen afgedwongen beperking aan het gebruik.
RealiseertStandaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
 • Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeert op de ontwikkeling van de open standaarden
 • Volgens (open) standaarden zijn beschreven:
  • de interactieprocessen
  • het berichtenverkeer
  • Applicatieportfolio
 • Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen.
ClusterStandaard oplossingen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
IDAP08
ToepassingsgebiedGeneriek