39
U

Eigenschap:Voorbeeld

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Voorbeeld" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aangeboden opleiding + * de Master of Maritime Piloting opleiding bij Nederlandse Loodsencorporatie locatie Rotterdam * de Bacheloropleiding Criminologie aan de Universiteit Leiden   +
Aanmeldgegevens + * Basisgegevens persoon * Basisgegevens resultaat * Basisgegevens deelname * Aanvullende persoonsgegevens * Aanvullende resultaatgegevens * Aanvullende deelnamegegevens   +
Aanvullende deelnamegegevens + * Deelname niet-bekostigde opleidingen HO * Voortgang * Modules (bijv. afstudeerrichtingen, majors, minors, plusprofielen) * Aan- en afwezigheid   +
Aanvullende persoonsgegevens + * Contactgegevens * Betalingsgegevens * Gezinssituatie * Gegevens ouders   +
Aanvullende resultaatgegevens + * Deelresultaten (bijv. toetsen, tentamens, jaarresultaten) * Eindresultaat niet-bekostigd   +
Afnamerespons +"De kandidaat beantwoordt de examenopgaven. Het systeem legt de antwoorden, karakteristieken zoals tijd en het pad waarin de examenopgaven zijn beantwoord, vast als afnamerespons."  +
B
Basisgegevens deelname + * Deelname bekostigd onderwijs * Deelname niet-bekostigd onderwijs (VO, MBO) * Verzuim (via verzuimloket)   +
Basisgegevens persoon + * Basisgegevens (NAW etc.) * Onderwijsnr   +
Basisgegevens resultaat + * Eindresultaat bekostigd onderwijs ** Diploma's ** Certificaten ** Getuigschriften   +
Besteller +De ouders van een po-leerling bestellen een digitaal leermiddel.  +
C
Centrale indicatoren + * Aantal leerlingen * Slaagpercentage * Examencijfers   +
Cijferberekening +De vastgestelde normering leidt tot een omzettingstabel en op basis van deze omzettingstabel worden de eindscores vertaald naar een examencijfer  +
D
Decentrale indicatoren + * Onderwijstijd * Scholingsuitgaven * Schoolkosten   +
Doel (KOI) +Kerndoelen PO, Eindtermen VO/vak, Doelen kwalificatiedossiers, Can-do-statements. Voorbeelden van verschillende soorten doelen zijn: Leerling specifieke doelen (bereikt of beoogd); Aanboddoelen (van bijvoorbeeld Educatieve Content, of te meten doelen bij een toets…); Richtinggevende doelen (Kerndoelen PO)  +
E
Eindproducten + * Indicatoren * Rapportages   +
Erkenning +Erkenning voor: 1. Onderwijs geven 2. Examen 3. Methode 4. Denominatie 5. Leerplicht 6. Studiefinanciering (SF) licentie Bekostiging is combinatie van 1, 2 en 5 (4 speelt ook een rol)  +
G
Groep + * Werkgroep (MBO, HO) * Klas (PO, VO, MBO, HO) * Deelnemers van een bepaald vak in een bepaald jaar (MBO, HO)   +
H
Halfproducten + * 1Cijferbestanden * Stromenbestanden * Ruwe gegevens   +
I
Indicatortoelichting + * Toelichtingen bij indicatoren   +
Inhoud +‘Nederlands’, ‘schrijven’, ‘lezen’, ‘HAVO’, ‘HAVO-NT’, ‘Dakdekker’, ‘Dakdekker-kunststof’  +
L
Leereenheid +‘Nederlands-schrijven in primair onderwijs, vierde leerjaar’; 'Examenprogramma 2015 voor Engels Havo'  +
Licentie + * Een onderwijsvolger of groep of instelling kan een overeenkomst sluiten met een uitgever om een digitaal leermiddel te gebruiken voor het volgen van onderwijs gedurende een bepaalde periode * Een distributeur kan het recht krijgen van een uitgever om een digitaal leermiddel door te licenseren * Een onderwijsvolger kan het gebruiksrecht krijgen voor een online dienst. Bij cloud-diensten zijn licenties dan vaak gekoppeld aan autorisatie voor gebruik. * Iedereen is gerechtigd om middelen te kopiëren en aan te passen de licenties van Creative Commons.   +
Locatie + * Comenius College locatie PC Boutenweg 18, Zwolle * IJsselcollege locatie PC Boutenweg 18, Zwolle   +
M
Metadata educatieve content + * Soort materiaal * Trefwoorden * Leerniveau   +
N
Niveau +‘PO-8’, ‘HAVO-3’, ‘VWO-3’, ‘MBO-kader- 1’, ‘HBO-BA (prop)’, ‘WO-BA (prop)’, ‘HO- MA’. 'EQF (European Quality Framework)', 'NLQF'  +