32
U

Eigenschap:Toelichting paginastatus (intern)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Toelichting paginastatus (intern)" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Adresboek van databases met opleidingsaanbod +Nog bekijken of hier een ketenfunctie bij hoort  +
B
BRIN +te actualiseren  +
Basispoort +Relaties met bouwstenen e.d. moeten nog worden geregistreerd.  +
Basisregister instellingen +Context van pagina wordt verduidelijkt; beschrijving wordt aangevuld.  +
Basisregister onderwijs +te actualiseren  +
Basisregister onderwijsaanbod +Context van pagina wordt verduidelijkt  +
Begrippenset Leerlingkenmerken +We hadden deze werkingsgebieden (SO & VSO) niet afgesproken maar het zijn de enige die van toepassing zijn. Toch ook maar de PO en VO geplaatst  +
Beter Digitaal Leren (BDL) +Dit is mogelijk het zelfde als [[Directe Toegang]]?  +
D
DUO schoolcertificaat +Doelgroep is mogelijk van OSO overgenomen  +
DUO serviceregister +Financiering van DUO-specifieke? Goverannce mist, Werkingsgebied mist  +
Dashboard leerresultaten +Aangedragen om Momento in te kunnen plaatsen  +
Digital Item Declaration Language (DIDL) +Onderzoek-specifiek dus weinig aanknopingspunten binnen ROSA (onderwijsprocessen, bouwstenen, gegevenssoorten)  +
DirecteToegang +Is een zelfde soort voorziening als Basispoort?  +
E
Edu-x +Mogelijk nu Edutransformer? De website edux.nl lijkt niet relevant.  +
Edurep +te actualiseren  +
Eduroam +te actualiseren. Hele onderwijsdomein gekozen omdat ook andere instellingen mee kunnen doen (zoals Kennisnet).  +
Entree Federatie +te actualiseren  +
H
HODEX (Hoger Onderwijs Data Exchange) +Een nieuw ketenproces verzonnen: 'Bekendmaking opleidingaanbod'. Omdat onder Instroom en doorstroom geen proces zit dat deze activiteit dekt. [[Aanmelden en inschrijven]] heeft bij zijn informatieprocessen niets waar dit onder valt.  +
I
Interne uitwisseling deelnemersgegevens (iUD) +Geen indicatie in de documentatie gevonden dat [[aanvullende persoonsgegevens]] gebruikt worden  +
L
Leermiddelencatalogus +de definitie kwam uit referentiearchitectuur Distributie en Toegang van Digitale Leermiddelen maar is nu generieker gemaakt zodat [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]] er ook onder kan vallen.  +
M
Meldingsregister relatief verzuim +Titel aangepast volgens wetstekst  +
Metadata Object Description Scheme (MODS) +Geen aanwijzing dat het voor leermateriaal gebruikt wordt. Dus weinig ROSA-aanknopingspunten  +
O
OBK (Onderwijsbegrippenkader) +Beschrijving is recursief, dus moet nog verduidelijkt!  +
OCW Financiën +Financiën  +
OSO +te actualiseren  +