96
U

Eigenschap:Toelichting nl

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Text

Pagina's die de eigenschap "Toelichting nl" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aangeboden opleiding +Het 'hoe' betreft de manier waarop het onderwijsproces is vormgegeven. Hierbij kan gedacht worden aan de intensiteit waarin het onderwijs wordt gevolgd (voltijd, deeltijd, bol, bbl, leerweg), maar ook of er een specifieke onderwijsmethode in het onderwijsproces wordt gehanteerd (Montessori, Dalton). Het object Aangeboden Opleiding geeft invulling aan het 'hoe'. De Onderwijsaanbieder bepaalt de inhoud van dit object. ([https://www.edustandaard.nl/app/uploads/2017/05/Informatiemodel_RIO_Communicatieversie_201703a-214a-1.pdf])  +
Afspelen educatieve content +Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-vinden/ Vinden]:''' [[NL LOM]], [[Content Prijs Informatie (CPI)]], [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]], [[Metadata opvragen (SRU)]] & [[Unieke persistente identifier (UPI)]] * '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-gebruiken/ Gebruiken]:''' [[Afspelen educatieve content]], [[Content packaging]] & [[Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)]] Een leerling krijgt via zijn afspeelomgeving (elektronische leeromgeving of leermanagementsysteem) educatieve content aangeboden op basis van zijn leerplan en vorderingen. Tijdens het gebruik (afspelen) van deze educatieve content (digitaal leermateriaal) kan informatie over de leerling en zijn voortgang uitgewisseld worden tussen de content en de afspeelomgeving. Hierdoor is het onder andere mogelijk gegevens over het gebruik van het materiaal, zoals toetsscores en doorlooptijden, in de afspeelomgeving op te slaan. Dit wordt ondersteund door de afspraak 'Afspelen van educatieve content'. In de standaard [[Content packaging]] is afgesproken hoe de content is ingepakt voor transport tussen omgevingen. Deze standaard is een uitwerking van de internationale standaard SCORM 2004.  +
B
BRON PO +[[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
BRON VO +[[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
Basisgegevens deelname +Of iemand is ingeschreven in niet-bekostigd onderwijs is traditioneel niet bekend bij DUO. Dat komt er wel aan in VO en MBO ihkv leerplicht (NB. PO en SO is altijd bekostigd)  +
Basispoort +[[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
Begrippenset Kerndoelen +Wordt ontsloten via http://vocabulaires.slo.nl en [[OnderwijsBegrippenKader]] [[Categorie:Begrippensets]][[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
Begrippenset Kernmodel Onderwijs Informatie (KOI) +[[Categorie:Begrippensets]][[Bestand:KOI_ankerplaat.png/link=KOI/none]] Het [[KOI]] wordt in ROSA verder beschreven via de pagina [[Kernmodel Onderwijsinformatie]], waar ook de relatie met gegevenssoorten in ROSA staat.  +
Begrippenset Kwalificatiedossiers +[[Categorie:Begrippensets]]  +
Begrippenset Leerlingkenmerken +[[Categorie:Begrippensets]]  +
Begrippenset NLQF en EQF +[[Categorie:Begrippensets]]  +
Begrippenset RTTI +[[Categorie:Begrippensets]]  +
Begrippenset Rekenen +[[Categorie:Begrippensets]]  +
Begrippensets Vakken en Leerniveaus +[[Categorie:Begrippensets]]  +
Beschikbaar stellen en verzamelen metadata +Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-vinden/ Vinden]:''' [[NL LOM]], [[Content Prijs Informatie (CPI)]], [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]], [[Metadata opvragen (SRU)]] & [[Unieke persistente identifier (UPI)]] * '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-gebruiken/ Gebruiken]:''' [[Afspelen educatieve content]], [[Content packaging]] & [[Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)]] Deze afspraak maakt gebruik van de internationale specificatie OAI-PMH en geeft daar bovenop enkele afspraken voor invulling voor educatieve content. [[NL-LOM]] beschrijft metadata die via OAI-PMH kunnen worden verstuurd. Er is ook een afspraak om [[OAI-PMH]] te gebruiken binnen de onderzoekssector.  +
C
Caliper Analytics +Voor het verzamelen van accurate data voor learning analytics is het noodzakelijk diverse bronnen aan te sluiten op een Learning Record Store. Dit kunnen alle mogelijke systemen zijn, waaronder systemen voor digitaal leren en werken, zoals het learningmanagementsysteem (LMS) en studentinformatiesysteem (SIS), maar ook het webcontentmanagementsysteem, videomanagementsysteem, learningcontentsysteem, etc. Omdat dit een divers aantal systemen betreft is het zinvol één protocol te gebruiken waarmee deze systemen met het Learning Records Warehouse communiceren. Hiervoor zijn er twee mogelijkheden: de xAPI en Caliper Framework & Sensor API. Beide maken het mogelijk de 'activity' van de gebruiker te beschrijven en te communiceren. De twee standaarden hebben veel overeenkomsten en het zou theoretisch mogelijk moeten zijn om bijvoorbeeld data uit de Caliper Sensor API op te slaan in een xAPI warehouse. Learning Analytics Architectuur [[Bestand:Caliper analytics.jpg/500px]] Bron: SURF -  +
Centrale indicatoren +Centrale cijfers komen van het Ministerie van OCW, DUO, de Inspectie van het Onderwijs en andere partijen zoals Regioplan of JOB.  +
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSA +Het certificeringsschema valt binnen de ketenfunctie Informatielevering en (indirect) mogelijk alle andere ketenfuncties, wanneer daar sprake is van informatielevering middels systemen binnen scope van het CS. Het certificeringsschema kan gebruikt worden voor een ict-toepassing die als bouwsteen dient voor één of meer ketenprocessen. [[Edukoppeling]] maakt gebruik van het certificeringsschema. [[Bestand:Edukoppeling-Certificeringsschema2.png/400px/link=Edukoppeling]] [[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
Content Packaging +Een enkel, gecomprimeerd, leerpakket-bestand bevat digitaal leermateriaal (inclusief lesmateriaal, studiemateriaal of materiaal voor geprogrammeerde instructie) en bijbehorende metadata. De metadata wordt beschreven volgens [[NL-LOM]]. [[Bestand:Content packaging.png/link=Content packaging]] Voor toetsmateriaal bestaat [[Uitwisseling_toetsmateriaal_(NLQTI)]].  +
Content Prijs Informatie (CPI) +Deze afspraak hangt samen met een aantal andere afspraken voor leer-, en toetsmateriaal. Klik op de regeltitels voor de beschrijving van de samenhang. * '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-vinden/ Vinden]:''' [[NL LOM]], [[Content Prijs Informatie (CPI)]], [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]], [[Metadata opvragen (SRU)]] & [[Unieke persistente identifier (UPI)]] * '''[https://www.edustandaard.nl/afspraken/toelichting/leer-en-toetsmateriaal-gebruiken/ Gebruiken]:''' [[Afspelen educatieve content]], [[Content packaging]] & [[Uitwisseling toetsmateriaal (NLQTI)]] Van leermiddelen die geïdentificeerd zijn met een [[Unieke persistente identifier (UPI)]] kan de prijs worden beschreven middels de CPI. De prijsinformatie wordt technisch ontsloten met [[Beschikbaar stellen en verzamelen metadata]].  +
D
DUO schoolcertificaat +[[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
DUO serviceregister +[[Categorie:Basisinfrastructuur Onderwijs]]  +
Digitaal toetssysteem +Het Digitaal toetssysteem omvat het toetssysteem incl. het administratieve deel (portal). Bij afname van digitale toetsen valt deze functionaliteit onder 1 component. Bij uitvoer van papieren toets is onderscheid belangrijk (wel digitale administratieve verwerking van leerlingen die toets zullen maken, maar afname is op papier).  +
Digital Item Declaration Language (DIDL) +'''Deze afspraak heeft betrekking op onderzoeksprocessen en is buiten de scope van de ROSA (onderwijs).''' [[Bestand:onderzoeksmetadataafspraken.png/500px/none]] Voor het uitwisselen van onderzoeksmetadata wordt een verzameling afspraken gebruikt. Naast [[OAI-PMH]] zijn dat: [[Digital Item Declaration Language (DIDL)/DIDL]], [[Metadata Object Description Scheme (MODS)/MODS]], [[Semantics]] en [[Uniform Resource Names (URN)/URN-NBN]].  +
Doel (KOI) +Een leereenheid kan één of meerdere doelen hebben. Om deze waar te maken is inhoud nodig op een zeker niveau. Er zijn verschillende soorten doelen. In de beschrijving van een doel moet duidelijk worden of het om het verwerven van kennis, een vaardigheid of een attitude gaat  +