117
U

Eigenschap:Stelling

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Synoniemen

1 gerelateerde eigenschap weergegeven.

S

Pagina's die de eigenschap "Stelling" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aansluiten bij NORA +De referentiearchitectuur voor het onderwijs sluit aan bij de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur.  +
Aanvullend kanaal (NORA) +De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.  +
Afnemer heeft inzage (NORA) +De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van  +
Afnemers bepalen benodigde betrouwbaarheidsniveaus op basis van risicoanalyse +Afnemers van IAA-diensten bepalen welk betrouwbaarheidsniveau van authenticatie of andere IAA-diensten zij nodig hebben aan de hand van een risicoanalyse  +
Afspraken over te realiseren ambitieniveaus +Ketenpartijen maken afspraken over de te realiseren ambitieniveaus en spreken elkaar daarop aan  +
Afspraken vastgelegd (NORA) +Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst  +
Automatische dienstverlening (NORA) +De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.  +
B
Baseline kwaliteit diensten (NORA) +De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.  +
Basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming +Ketenpartijen realiseren een basisniveau informatiebeveiliging en privacybescherming  +
Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling +Behoeftegerichte en doelgebonden gegevensuitwisseling  +
Betrouwbaar (NORA) +Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.  +
Bronregistraties zijn leidend (NORA) +Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.  +
Bundeling van diensten (NORA) +De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.  +
C
Classificeer alle gegevens- en domeinobjecten met het Kernmodel Onderwijsinformatie +Alle gegevens en domeinobjecten worden geclassificeerd met het Kernmodel Onderwijs Informatie.  +
Continuiteit van de dienst (NORA) +De levering van de dienst is continu gewaarborgd.  +
Continuïteit van de dienstverlening +Ketenpartijen waarborgen de continuïteit van dienstverlening (ook bij calamiteiten)  +
Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA) +De betrokken systemen controleren informatie-objecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.  +
D
De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA) +De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.  +
De juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats +Ketenpartijen zorgen ervoor dat de juiste gegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar  +
De onderwijsvolger voert regie op zijn eigen onderwijsgegevens +De onderwijsvolger wordt in staat gesteld reeds bekende gegevens (her) te gebruiken, en in sommige gevallen te bewerken, en te beslissen welke partijen al dan niet mogen inzien, gebruiken en bewerken  +
Diensten vullen elkaar aan (NORA) +De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet  +
Diensten zijn herbruikbaar (NORA) +De dienst is zodanig opgezet, dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken  +
Digitaal doen we het zo +Wanneer we digitaal gegevens uitwisselen, doen we dat volgens de afspraken uit de referentiearchitectuur.  +
Doelbinding (AP) (NORA) +Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.  +
Duidelijke eisen en verwachtingen +Ketenpartijen maken duidelijk welke eisen en verwachtingen ze van elkaar hebben  +