32
U

Eigenschap:Referentie

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

This property page has been created by SmartConnect. The datatype is Text.

Pagina's die de eigenschap "Referentie" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

1
1 +Zie "internet schooldossier" van de inspectie. ROSA: ketenproces toezicht toetsen en examineren, ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht  +
1 +i.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a  +
1 +i.g.v. pseudonimisering: wet op het primair onderwijs art. 178a  +
11 +het voeren van de administraties is wettelijk bepaald, extern beleggen is een organisatie aspect. Vraagt wel bewerkersovereenkomsten in het kader van de AVG  +
11 +wet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV, tot 18 jaar ten minste  +
12 +wet PO (art 40b). Wet VO, wet EC, APV  +
13 +wet PO (art 40b), wet VO, wet EC, maar ook wet PO (art 42)  +
13 +wet op het voortgezet onderwijs (art 69s) en Wijzigingswet educatie en beroepsonderwijs (vroegtijdig aanmelden) en besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens. ROSA: ketenproces "overstap naar andere school"  +
14 +ROSA ketenproces ECK keten  +
15 +regeling leerresultaten PO 2014, eindexamenbesluit VO. ROSA: afname en beoordeling toetsen en examineren.  +
16 +ECK keten  +
18 +wet VO art 6e en 103b  +
19 +wet op de nummervoorziening (wet PO art 178a lid 11, 12, 13  +
19 +wet op de nummervoorziening (wet PO art 178a lid 11,12, 13)  +
2
2 +zie DUO website, wet PO art 161 en 178b. ROSA: ketenfunctie verticaal verantwoorden, ketenfinctie preventie schooluitval, ketenunctie kwaliteitsbewaking en toezicht  +
2 +wet op primair onderwijs, wet op voortgezet onderwijs, wet educatie en beroepsonderwijs  +
20 +verzuimregister DUO. Let op zinnetje: "Bent u niet aangesloten op het Verzuimloket van DUO, dan moet u het verzuim bij de leerplichtambtenaar melden." website DUO  +
24 +nieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen  +
24B +leerplichtwet 1969, art 2. en wet PO art 178e  +
3
3 +Zie DUO website. Wet PO, art 178b, wet VO, wet EC  +
3 +wet passend onderwijs. ROSA: Ketenfunctie zorg en begeleiding  +
33 +wet PO, wet VO, wet EC, maar met name wet op het onderwijstoezicht  +
4
4 +nieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen  +
5
5 +leerplichtwet 1969. ROSA: Ketenfunctie preventie schooluitval, ketenfunctie kwaliteitsbewaking en toezicht.  +
5 +nieuwe wet op de kinderdagverblijven plus diverse regelingen zoals onderwijsachterstandsgelden voor VVE, Asscher middelen voor 1 verdieners en gemeentelijke middelen  +