8
U

Eigenschap:Imagemap

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Imagemap" gebruiken

Er zijn 8 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
Aanmelden en inschrijven +rect 36 141 179 196 [[Registreren basisgegevens persoon (Registerhouder)]] rect 33 209 179 265 [[Beschikbaar stellen basisgegevens persoon (Registerhouder)]] rect 215 66 2147 124 [[Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 215 209 358 267 [[Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 386 138 1990 196 [[Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 380 209 526 265 [[Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 1513 212 1654 267 [[Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 1668 209 1814 267 [[Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 1844 212 1993 267 [[Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 2001 207 2150 267 [[Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 28 41 2161 281 [[Beheren sectorale basisgegevens]] rect 8 6 2197 317 [[Registerhouder]] rect 39 378 176 438 [[Inzien basisgegevens persoon (Onderwijsvolger)]] rect 207 378 347 435 [[Inzien basisgegevens resultaat (Onderwijsvolger)]] rect 383 378 526 435 [[Inzien basisgegevens deelname (Onderwijsvolger)]] rect 44 474 595 535 [[Accorderen uitwisseling aanmeldgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 36 571 179 626 [[Inzien aanvullende persoonsgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 201 568 350 628 [[Inzien aanvullende resultaatgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 386 573 529 634 [[Inzien aanvullende deelnamegegevens (Onderwijsvolger)]] rect 537 571 684 631 [[Beschikbaar stellen aanmeldgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 623 378 772 435 [[Beschikbaar stellen aanvullende persoonsgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 791 378 937 438 [[Beschikbaar stellen aanvullende resultaatgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 948 378 1094 438 [[Beschikbaar stellen aanvullende deelnamegegevens (Onderwijsvolger)]] rect 620 474 1091 526 [[Beschikbaar stellen aanvullende aanmeldgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 22 353 1105 650 [[Invullen aanmeldformulier]] rect 1114 584 1535 645 [[Inschrijfovereenkomst ondertekenen]] rect 14 314 2197 653 [[Onderwijsvolger]] rect 526 700 670 761 [[Inwinnen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling)]] rect 526 772 670 830 [[Registreren aanmeldgegevens (Ontvangende instelling)]] rect 956 799 1103 860 [[Vernietigen aanmeldgegevens (Ontvangende instelling)]] rect 728 750 888 805 [[Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)]] rect 1188 714 1345 772 [[Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)]] rect 1185 797 1342 854 [[Inwinnen zorg- en begeleidingsgegevens (Ontvangende instelling)]] rect 1359 797 1505 857 [[Registreren aanvullende deelnamegegevens (Ontvangende instelling)]] rect 1510 714 1659 772 [[Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Ontvangende instelling)]] rect 1510 799 1651 854 [[Registreren basisgegevens deelname (Ontvangende instelling)]] rect 510 678 686 860 [[Aanmelding ontvangen]] rect 708 719 918 821 [[Aanmelding behandelen]] rect 934 772 1125 865 [[Aanmelding afwijzen]] rect 932 686 1122 763 [[Inschrijfovereenkomst opstellen]] rect 1171 684 1679 863 [[Inschrijving definitief maken]] rect 6 664 2199 865 [[Latende instelling]] rect 39 943 179 1006 [[Beschikbaar stellen aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling)]] rect 33 1047 179 1114 [[Registreren aanvullende persoonsgegevens (Latende instelling)]] rect 201 940 345 1001 [[Beschikbaar stellen aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling)]] rect 198 1047 347 1114 [[Registreren aanvullende resultaatgegevens (Latende instelling)]] rect 369 940 515 1003 [[Beschikbaar stellen aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling)]] rect 369 1050 513 1108 [[Registreren aanvullende deelnamegegevens (Latende instelling)]] rect 708 943 1331 998 [[Beschikbaar stellen zorg- en begeleidingsgegevens (Latende instelling)]] rect 1067 1050 1271 1111 [[Registreren zorg- en begeleidingsgegevens (Latende instelling)]] rect 1654 940 1797 1001 [[Inwinnen basisgegevens deelname (Latende instelling)]] rect 1849 1058 1987 1114 [[Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling)]] rect 1847 943 1990 995 [[Beschikbaar stellen basisgegevens deelname (Latende instelling)]] rect 2015 943 2164 998 [[Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Latende instelling)]] rect 22 918 1527 1014 [[Leerlinggegevens overdragen]] rect 28 1039 1527 1125 [[Leerlinggegevens registreren]] rect 1643 910 1811 1012 [[Uitschrijving verwerken]] rect 1830 915 2169 1020 [[Uitschrijving definitief maken (met diploma)]] rect 1836 1023 2172 1127 [[Uitschrijving definitief maken (zonder diploma)]] rect 6 879 2197 1149 [[Latende instelling]]  +
D
Doorstroom +rect 48 57 187 111 [[Inwinnen basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 204 57 321 110 [[Registreren basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 370 55 490 108 [[Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 513 57 633 112 [[Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 34 32 645 124 [[Beheren sectorale basisgegevens]] rect 49 178 164 230 [[Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 203 175 321 233 [[Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 372 178 489 231 [[Inzien basisgegevens deelname (Registerhouder)]] rect 513 177 633 232 [[Inzien basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 36 142 334 254 [[Pseudonimiseren gegevens]] rect 356 142 645 258 [[Doorstroommomenten bepalen]] rect 671 52 815 106 [[Selecteren doorstroomgegevens]] rect 685 190 801 245 [[Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder)]] rect 670 142 815 254 [[Aggregeren doorstroomgegevens]] rect 850 50 995 107 [[Anonimiseren doorstroomgegevens]] rect 851 141 997 255 [[Publiceren open data]] rect 10 9 1024 275 [[Registerhouder]] rect 680 369 805 427 [[Inwinnen halfproducten (Sectorraad)]] rect 671 308 815 441 [[Verrijken halfproducten]] rect 863 370 979 424 [[Beschikbaar stellen eindproducten (Sectorraad)]] rect 851 307 997 440 [[Selecteren doorstroomrapportage]] rect 12 285 1024 457 [[Sectorraad]]  +
H
Horizontaal verantwoorden +rect 36 42 181 82 [[Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder)]] rect 39 81 181 146 [[Beschikbaar stellen halfproducten (Toezichthouder)]] rect 36 143 178 237 [[Beschikbaar stellen halfproducten (Derden)]] rect 216 192 394 231 [[Beschikbaar stellen centrale indicatoren (Derden)]] rect 26 8 193 248 [[Halfproducten maken]] rect 205 166 409 252 [[Berekenen centrale indicatoren]] rect 10 7 1102 67 [[Registerhouder]] rect 11 81 1106 143 [[Toezichthouder]] rect 10 153 1102 263 [[Derden]] rect 32 399 179 455 [[Inwinnen halfproducten (Sectorraad)]] rect 241 349 383 406 [[Inwinnen centrale indicatoren (Sectorraad)]] rect 239 445 384 499 [[Inwinnen decentrale indicatoren (Sectorraad)]] rect 405 349 551 405 [[Registreren indicatoren (Sectorraad)]] rect 584 348 730 405 [[Beschikbaar stellen indicatoren (Sectorraad)]] rect 754 442 902 501 [[Inwinnen indicatortoelichting (Sectorraad)]] rect 922 444 1068 501 [[Registreren indicatortoelichting (Sectorraad)]] rect 922 352 1068 408 [[Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Sectorraad)]] rect 21 313 191 531 [[Berekenen centrale indicatoren op basis van halfproducten]] rect 225 313 559 530 [[Verzamelen indicatoren]] rect 573 313 1095 527 [[Rapporteren horizontale verantwoording]] rect 238 605 385 666 [[Beschikbaar stellen decentrale indicatoren (Onderwijsinstelling)]] rect 587 607 730 664 [[Inzien indicatoren (Onderwijsinstelling)]] rect 767 608 913 662 [[Beschikbaar stellen indicatortoelichting (Onderwijsinstelling)]] rect 227 582 565 680 [[Berekenen decentrale indicatoren]] rect 572 583 1092 679 [[Toelichten indicatoren]] rect 11 559 1105 689 [[Onderwijsinstelling]]  +
T
Toetsen en examineren (afname) +rect 55 119 185 195 [[Inzien oefentoets (Onderwijsvolger)]] rect 222 123 356 195 [[Beschikbaar stellen afnamerespons oefentoets (Onderwijsvolger)]] rect 382 123 524 197 [[Inzien resultaat oefentoets (Onderwijsvolger)]] rect 658 134 816 189 [[Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 991 129 1114 183 [[Inzien toets (Onderwijsvolger)]] rect 1163 129 1295 183 [[Beschikbaar stellen afnamerespons (Onderwijsvolger)]] rect 1377 127 1509 187 [[Inzien toetsafname (Onderwijsvolger)]] rect 45 39 884 82 [[Leren]] rect 39 99 561 212 [[Oefentoets maken]] rect 582 95 886 206 [[Aanmelden toetsdeelname]] rect 980 101 1346 203 [[Toets maken]] rect 1367 99 1519 201 [[Inzage krijgen]] rect 58 308 189 364 [[Beschikbaar stellen oefentoets (Oefentoetsafnemer)]] rect 56 450 189 506 [[Registreren oefentoets (Oefentoetsafnemer)]] rect 230 310 356 368 [[Inwinnen afnamerespons oefentoets (Oefentoetsafnemer)]] rect 224 382 356 436 [[Registreren resultaat oefentoets (Oefentoetsafnemer)]] rect 382 378 512 436 [[Beschikbaar stellen resultaat oefentoets (Oefentoetsafnemer)]] rect 378 464 516 518 [[Inwinnen oefentoets (Oefentoetsafnemer)]] rect 21 271 553 528 [[Afnemen oefentoets]] rect 6 245 578 547 [[Oefentoetsafnemer]] rect 610 454 756 512 [[Inzien kandidaatplanning (Afnameleider)]] rect 804 323 923 378 [[Accorderen inzien toets (Afnameleider)]] rect 800 450 927 510 [[Inzien afnamevoorschrift (Afnameleider)]] rect 600 284 771 528 [[Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname]] rect 781 282 948 524 [[Vrijgeven toets]] rect 586 249 960 545 [[Afnameleider]] rect 999 306 1139 360 [[Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer)]] rect 995 473 1143 532 [[Registreren toets (Toetsafnemer)]] rect 1167 473 1295 530 [[Inwinnen toets (Toetsafnemer)]] rect 1167 401 1299 465 [[Registreren afnamerespons (Toetsafnemer)]] rect 1383 401 1513 460 [[Beschikbaar stellen afnamerespons (Toetsafnemer)]] rect 1165 302 1293 362 [[Inwinnen afnamerespons (Toetsafnemer)]] rect 983 284 1529 534 [[Afnemen toets]] rect 972 245 1554 553 [[Toetsafnemer]] rect 12 0 1554 226 [[Onderwijsvolger]]  +
Toetsen en examineren (beoordeling) +rect 48 59 189 126 [[Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer)]] rect 48 211 193 267 [[Registreren toets (Toetsafnemer)]] rect 228 56 358 113 [[Inwinnen afnamerespons (Toetsafnemer)]] rect 228 139 363 193 [[Registreren afnamerespons (Toetsafnemer)]] rect 228 211 360 276 [[Inwinnen toets (Toetsafnemer)]] rect 393 139 528 200 [[Beschikbaar stellen afnamerespons (Toetsafnemer)]] rect 612 122 758 180 [[Inwinnen afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur)]] rect 612 200 760 256 [[Registreren afnamerespons (geanonimiseerd) (Normeringsadviseur)]] rect 799 195 947 258 [[Registreren normeringsadvies (Normeringsadviseur)]] rect 984 200 1127 256 [[Beschikbaar stellen normeringsadvies (Normeringsadviseur)]] rect 1199 54 1511 117 [[Registreren voortgangsgegevens (Onderwijsadministratie)]] rect 1199 206 1344 269 [[Inwinnen toetsresultaat (Resultaatverantwoordelijke)]] rect 1381 211 1524 271 [[Beschikbaar stellen basisgegevens resultaat (Resultaatverantwoordelijke)]] rect 1583 98 1704 159 [[Registreren basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 1581 208 1702 269 [[Inwinnen basisgegevens resultaat (Registerhouder)]] rect 1422 356 1561 419 [[Beschikbaar stellen toetsresultaat (Scoreverwerker)]] rect 1572 447 1709 506 [[Inwinnen cijferberekening (Scoreverwerker)]] rect 1429 449 1563 506 [[Registreren toetsresultaat (Scoreverwerker)]] rect 1266 449 1411 506 [[Inwinnen score (Scoreverwerker)]] rect 1086 449 1216 504 [[Beschikbaar stellen score (Beoordelaar)]] rect 597 447 743 508 [[Inzien correctievoorschrift (Beoordelaar)]] rect 382 445 528 504 [[Inzien afnamerespons (Beoordelaar)]] rect 132 617 274 680 [[Beschikbaar stellen afnamevoorschrift (Toetseigenaar)]] rect 308 619 454 675 [[Beschikbaar stellen toets (Toetseigenaar)]] rect 610 617 756 680 [[Beschikbaar stellen correctievoorschrift (Toetseigenaar)]] rect 990 617 1146 673 [[Inwinnen normeringsadvies (Toetseigenaar)]] rect 1257 621 1390 671 [[Registreren cijferberekening (Toetseigenaar)]] rect 1570 619 1707 680 [[Beschikbaar stellen cijferberekening (Toetseigenaar)]] rect 37 30 545 289 [[Afnemen toets]] rect 4 7 567 310 [[Toetsafnemer]] rect 599 33 1133 287 [[Analyseren afnamerespons]] rect 571 9 1164 310 [[Normeringsadviseur]] rect 1188 26 1524 132 [[Beheren instellingsgegevens]] rect 1175 7 1544 148 [[Onderwijsadministratie]] rect 1188 176 1359 287 [[Vaststellen toetsresultaat]] rect 1366 172 1544 287 [[Vaststellen eindoordeel]] rect 1172 150 1548 313 [[Resultaatverantwoordelijke]] rect 1574 30 1715 287 [[Beheren sectorale basisgegevens]] rect 1561 2 1728 310 [[Registerhouder]] rect 369 350 1222 523 [[Corrigeren]] rect 345 313 1240 541 [[Beoordelaar]] rect 1261 343 1713 523 [[Bepalen toetsresultaat]] rect 1244 310 1722 543 [[Scoreverwerker]] rect 117 584 903 697 [[Vaststellen toets]] rect 947 580 1713 697 [[Normeren]] rect 4 543 1733 717 [[Toetseigenaar]]  +
Toetsen en examineren (constructie) +rect 169 84 312 136 [[Beschikbaar stellen oefentoets (Toetseigenaar)]] rect 168 189 308 246 [[Registreren oefentoets (Toetseigenaar)]] rect 335 79 480 135 [[Beschikbaar stellen afnamevoorschrift (Toetseigenaar)]] rect 334 188 477 242 [[Registreren afnamevoorschrift (Toetseigenaar)]] rect 502 81 649 135 [[Beschikbaar stellen toets (Toetseigenaar)]] rect 504 187 647 244 [[Registreren toets (Toetseigenaar)]] rect 672 80 814 136 [[Beschikbaar stellen correctievoorschrift (Toetseigenaar)]] rect 671 186 815 244 [[Registreren correctievoorschrift (Toetseigenaar)]] rect 397 345 543 405 [[Inwinnen toetspackage (Toetseigenaar)]] rect 383 537 525 589 [[Beschikbaar stellen toetspackage (Toetsontwikkelaar)]] rect 202 537 345 590 [[Registreren toetspackage (Toetsontwikkelaar)]] rect 39 45 839 432 [[Vaststellen toets]] rect 12 8 866 455 [[Toetseigenaar]] rect 36 505 154 606 [[Produceren toetserratum]] rect 178 501 564 611 [[Ontwikkelen toetspackage]] rect 8 466 864 631 [[Toetsontwikkelaar]]  +
Toetsen en examineren (planning) +rect 48 69 198 125 [[Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsvolger)]] rect 46 244 206 302 [[Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetslocatiebeheerder)]] rect 281 67 775 123 [[Inwinnen kandidaatgegevens (Toetsplanner)]] rect 275 160 779 223 [[Registreren kandidaatplanning (Toetsplanner)]] rect 794 162 977 219 [[Inwinnen voortgangsgegevens (Toetsplanner)]] rect 275 244 435 308 [[Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toetslocatie (Toetsplanner)]] rect 483 246 627 306 [[Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Toetsplanner)]] rect 641 244 773 308 [[Inwinnen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsplanner)]] rect 794 246 973 308 [[Inwinnen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Toetsplanner)]] rect 1085 60 1493 115 [[Beschikbaar stellen kandidaatgegevens (Onderwijsadministratie)]] rect 1071 165 1252 217 [[Beschikbaar stellen voortgangsgegevens (Onderwijsadministratie)]] rect 1068 248 1250 302 [[Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie)]] rect 1300 164 1481 221 [[Registreren voortgangsgegevens (Onderwijsadministratie)]] rect 1300 246 1483 310 [[Registreren beschikbaarheidsgegevens personele resources (Onderwijsadministratie)]] rect 267 404 412 460 [[Beschikbaar stellen kandidaatplanning (Afnameleider)]] rect 483 402 633 460 [[Inwinnen kandidaatplanning (Toetsafnemer)]] rect 639 400 783 460 [[Beschikbaar stellen beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer)]] rect 829 402 975 460 [[Registreren beschikbaarheidsgegevens toets (Toetsafnemer)]] rect 25 29 214 139 [[Aanmelden toetsdeelname]] rect 10 6 227 156 [[Onderwijsvolger]] rect 265 29 998 317 [[Matching en planning (toets)]] rect 239 4 1014 337 [[Toetsplanner]] rect 21 212 217 325 [[Beheren toetslocatie]] rect 8 175 233 337 [[Toetslocatiebeheerder]] rect 254 364 429 473 [[Ad hoc kandidaten toevoegen]] rect 242 339 433 496 [[Afnameleider]] rect 479 369 1000 479 [[Vastleggen toetsplanning]] rect 458 342 1021 502 [[Toetsafnemer]] rect 1056 35 1502 139 [[Selecteren voor toetsdeelname]] rect 1056 137 1502 319 [[Beheren instellingsgegevens]] rect 1031 6 1529 337 [[Onderwijsadministratie]]  +
Toetsen en examineren (toezicht) +rect 48 82 187 141 [[Bijwerken proces verbaal (Afnameleider)]] rect 46 231 188 291 [[Inzien kandidaatplanning (Afnameleider)]] rect 42 525 171 582 [[Inzien afnamevoorschrift (Afnameleider)]] rect 43 438 171 495 [[Accorderen inzien toets (Afnameleider)]] rect 36 31 199 152 [[Opstellen proces verbaal]] rect 35 163 202 308 [[Controleren identiteit en vaststellen rechtmatigheid toetsdeelname]] rect 35 391 202 588 [[Vrijgeven toets]] rect 11 8 229 601 [[Afnameleider]] rect 264 334 406 387 [[Inwinnen kandidaatplanning (Toetsafnemer)]] rect 262 249 406 304 [[Registreren kandidaatplanning (Toetsafnemer)]] rect 465 250 607 304 [[Registreren no-shows (Toetsafnemer)]] rect 465 452 609 504 [[Beschikbaar stellen toets (Toetsafnemer)]] rect 671 452 820 510 [[Registreren toets (Toetsafnemer)]] rect 671 523 814 580 [[Inwinnen toets (Toetsafnemer)]] rect 358 81 498 136 [[Registreren proces verbaal (Toetsafnemer)]] rect 621 79 764 139 [[Beschikbaar stellen proces verbaal (Toetsafnemer)]] rect 343 44 795 148 [[Beheren proces verbaal]] rect 252 176 432 420 [[Vastleggen toetsplanning]] rect 443 176 625 325 [[Bepalen no-shows]] rect 441 406 841 586 [[Afnemen toets]] rect 237 7 853 603 [[Toetsafnemer]] rect 898 81 1037 140 [[Inwinnen proces verbaal (Toezichthouder)]] rect 885 31 1057 157 [[Verwerken proces verbaal]] rect 862 7 1071 604 [[Toezichthouder]]  +