21
U

Eigenschap:Definitie

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
KennismodelKennismodel ROSA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
Toelichting
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Definitie" gebruiken

Er zijn 21 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

D
Doel (KOI) +Een doel is hetgeen waartoe men leert.  +
E
Erkenning +De toestemming aan een [[Onderwijsinstelling (KOI)|Onderwijsinstelling]] om [[Onderwijsaanbod]] volgens een bepaalde [[Regeling]] te geven  +
I
Inhoud +Een inhoud is wat er geleerd moet worden.  +
L
Leereenheid +Een leereenheid is een verzameling van [[Inhoud|inhouden]] van bepaalde [[Niveau|niveaus]] die leiden tot één of meer gespecialiseerde [[Doel (KOI)|doelen]]  +
M
Medewerker +Een natuurlijk persoon die betaald of vrijwillig werkzaam is bij of voor een [[Onderwijsorganisatie]].  +
N
Niveau +Een niveau is een hoogte aanduiding binnen een bepaald kwalificatie raamwerk  +
O
Onderwijsaanbod +De [[Leereenheid|Leereenheden]] waarvan is [[Erkenning|Erkend]] dat de [[Onderwijsinstelling (KOI)|Onderwijsinstelling]] die in één of meer bepaalde [[Onderwijsvorm|Onderwijsvormen]] op (een) bepaalde [[Onderwijslocatie|Onderwijslocatie(s)]] mag aanbieden.  +
Onderwijsactiviteit +Een Onderwijsactiviteit is het overbrengen en evalueren van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen.  +
Onderwijsafspraak +Een afspraak tussen een [[Onderwijsinstelling (KOI)|Onderwijsinstelling]] en een [[Onderwijsvolger (KOI)|Onderwijsvolger]] of diens [[Wettelijk vertegenwoordiger|Wettelijk Vertegenwoordiger]] voor het volgen van onderwijs  +
Onderwijsinstelling (KOI) +Een Onderwijsinstelling is een [[Onderwijsorganisatie]] die door een Bevoegd gezag is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs  +
Onderwijslocatie +De plek waar [[Onderwijsactiviteit|Onderwijsactiviteiten]] plaatsvinden  +
Onderwijsorganisatie +Een door een rechtspersoon aangestuurde groep personen die onderwijs gerelateerde zaken uitvoeren.  +
Onderwijsvolger (KOI) +Een Onderwijsvolger is een Mens die een opleiding volgt, heeft gevolgd of gaat volgen of opgaat of is opgegaan voor een toets.  +
Onderwijsvorm +De manier waarop het [[Onderwijsaanbod]] is ingericht.  +
Organisatorische eenheid +Een organisatorische eenheid is een groep mensen die een gezamenljk doel nastreeft  +
R
Regeling +Een Regeling is een formele grondslag voor het toekennen van een [[Erkenning]].  +
Resultaat +Vastgelegde waarneming van een afgenomen [[onderwijsactiviteit]].  +
Rooster of planning +Verzameling aan een periode toegewezen [[Onderwijsactiviteit|Onderwijsactiviteiten]]  +
T
Toets (KOI) +Een Toets is afgestemd op een [[Leereenheid]], en kan, wanneer het wordt ingezet bij een [[Onderwijsactiviteit]], gebruikt worden als instrument voor het meten van bepaalde verworvenheden.  +
W
Wettelijk vertegenwoordiger +Een Wettelijk Vertegenwoordiger is een Natuurlijk Persoon met het wettelijk gezag over een [[Onderwijsvolger (KOI)|Onderwijsvolger]]  +
Z
Zorg en begeleiding (KOI) +De activiteiten buiten de reguliere overdracht van kennis enzovoorts gericht op de motivatie en het welzijn van de [[Onderwijsvolger (KOI)|Onderwijsvolger]].  +