Eenmalige uitvraag (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA

Comply

  • Onderwijsdomein (Zijn er voor de dienst authentieke gegevens nodig, dan worden deze betrokken uit de door DUO centraal geregistreerde onderwijsregisters. Is er behoefte aan niet-authentieke gegevens, dan wordt nagegaan of deze al in eigen huis of bij andere partijen in de onderwijsketen beschikbaar zijn. Wanneer dat het geval is en de juiste toestemming is verkregen, wordt deze informatie hergebruikt)
Realiseert
RealisatiesEenmalige registratie meervoudig gebruik
}}


NORA logo.png
Uitspraaknora:Eenmalige uitvraag
TypeAfgeleid principe
StellingAfnemers wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd
Versie2012-03-26 12:56:27
Beschrijving
Toelichting rationaleHet meerdere keren moeten aanleveren van dezelfde informatie is één van de grootste ergernissen voor burgers en bedrijven. Onnodige uitvraag van informatie moet dus voorkomen worden. Voor de dienstverlener betekent het hergebruiken van reeds bij de overheid geregistreerde informatie een beperking van de kosten voor registratie en beheer van gegevens.
RealiseertNoodzakelijk (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Er is een overzicht van alle voor de levering van de dienst noodzakelijke gegevens
  • Van elk van deze gegevens is vastgesteld of het al bij de overheid geregistreerd staat of niet. Voor de gegevens die reeds geregistreerd staan, is vastgesteld wat de bronregistratie is. Ook is vastgesteld welke van deze gegevens authentieke gegevens zijn
  • Zijn er voor de dienst authentieke gegevens nodig, dan worden deze betrokken uit de basisregistraties.
  • Is er behoefte aan niet-authentieke gegevens, dan wordt nagegaan of deze deze informatie al in eigen huis of bij andere overheidsorganisaties beschikbaar is. Wanneer dat het geval is en de WBP het toestaat, wordt deze informatie hergebruikt. Ook wanneer een andere organisatie de bronhouder is, wordt de informatie daarvan afgenomen.
  • Is de informatie al beschikbaar en moet deze enkel gecontroleerd en aangevuld worden? Leg dan de reeds beschikbare informatie ter controle en aanvulling voor aan de afnemer.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinInformatieuitwisseling
IDAP12
ToepassingsgebiedGeneriek