Doel (KOI)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina is vastgesteld door Standaardisatieraad, op 21 mei 2015.
Toelichting: In de bijeenkomst van de Standaardisatieraad van 21 mei 2015 is KOI v1.1 goedgekeurd

Definitie

Een doel is hetgeen waartoe men leert. (Bron: Kernmodel Onderwijsinformatie)

Toelichting

Een leereenheid kan één of meerdere doelen hebben. Om deze waar te maken is inhoud nodig op een zeker niveau.

Er zijn verschillende soorten doelen.

In de beschrijving van een doel moet duidelijk worden of het om het verwerven van kennis, een vaardigheid of een attitude gaat

Voorbeeld

Kerndoelen PO, Eindtermen VO/vak, Doelen kwalificatiedossiers, Can-do-statements. Voorbeelden van verschillende soorten doelen zijn: Leerling specifieke doelen (bereikt of beoogd); Aanboddoelen (van bijvoorbeeld Educatieve Content, of te meten doelen bij een toets…); Richtinggevende doelen (Kerndoelen PO)

Gerelateerd aan Doel (KOI)

Gegevenssoort

KOI-begrip


Contextdiagram

Dit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.

Gerelateerde standaarden

StandaardBeschrijving
Beschikbaar stellen en verzamelen metadataEducatieve content vindbaar maken door content te voorzien van metadata die centraal beschikbaar wordt gesteld.
Certificeringsschema informatiebeveiliging en privacy ROSAHet doel van het certificeringsproces is om vertrouwen te creëren in de betrouwbaarheid van de door leveranciers geleverde ict-toepassingen.
Content Prijs Informatie (CPI)Berekenen van de gebruikskosten van een leermiddelenpakket dat bestaat uit onderliggende leerobjecten.
Content packagingWebbased leermateriaal verpakken zodat het uitwisselbaar wordt.
ECK Distributie en toegangOplossingsvarianten voor distributie van en toegang tot digitale leermiddelen in het vo en mbo.
Metadata opvragen (SRU)Metadata uitwisselen over educatieve content zodat gebruikers die kunnen vinden in een centrale repository.
NL-LOMMetadata toekennen aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten.
Unieke persistente identifier (UPI)Systemen kunnen duurzaam informatie uit verschillende bronnen over hetzelfde leermiddel en/of metadata samenbrengen of uit elkaar halen.