De totstandkoming van een berichtspecificatie

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een berichtspecificatie bestaat uit 3 onderdelen:

1. Uitgewerkt informatiemodel
Het model bevat alle uitgewerkte informatie-elementen inclusief het eventuele waardebereik en cardinaliteiten.
2. De vorm waarin het bericht wordt uitgewisseld
De vorm van het bericht bepaalt onder andere de syntax en wordt vastgelegd in wat vaak de Informatiebinding wordt genoemd. Meerdere bindings voor één bericht zijn mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een bepaalde XML-binding een JSON-bericht of een specificatie voor een CSV-bestand zijn opgesteld.

Bovenstaande onderdelen moeten hoe dan ook, ook zonder gebruik te maken van het KOI of het semantisch model, worden uitgewerkt. Wanneer de methode KOI wordt gebruikt, moet nog één additioneel onderdeel worden uitgewerkt. Dit lijkt extra werk, maar met de juiste tooling bespaart het zelfs werk voor de twee eerder genoemde onderdelen</div>:

3. Koppeling (mapping) tussen de informatie-elementen en de begrippen of afgeleide begrippen
Met deze koppeling wordt het mogelijk om met tooling ondersteuning te bieden aan de opstellers, beheerders en implementatoren van de berichtspecificatie. [er zal nog een besluit genomen moeten worden hoe een dergelijk mapping er precies uit zal moeten zien (de syntax van de mapping)]

Het opstellen van een berichtspecificatie begint met het verder uitwerken van het domeinmodel dat in de voorgaande analyse fase is opgesteld.

Voorbeelden

Neem het begrip 'adres' uit het domeinmodel. Je zoekt gerelateerde begrippen van een bepaald type, namelijk ‘de onderdelen’ van een adres. Vervolgens krijg je bijvoorbeeld straat, huisnummer, postcode, woonplaats, gemeente,… en je besluit in het bericht alleen postcode en huisnummer op te nemen. De verwijzingen naar deze begrippen neem je op in de berichtspecificatie.

Neem het begrip niveau. Ook hier zoek je gerelateerde begrippen, maar dit keer de begrippen van het type niveau. Let op: in het semantisch model kunnen begrippen dus ook typeringen zijn. Je krijgt nu een hele verzameling niveaus, waar een subset uit gekozen kan worden om op te nemen als waardebereik voor het informatie-element niveau. De verwijzing naar zowel het begrip zelf als de mogelijke waarde die het mag bevatten neem je op in de berichtspecificatie.

Een berichtspecificatie is in veel gevallen onderdeel van een verzameling mogelijke berichten die in een bepaald protocol gebruikt worden. De business rules voor het afhandelen van binnenkomende berichten en het voor het genereren van een bericht (het vullen van een bericht) moeten los gezien worden van de berichtspecificatie. Bijvoorbeeld de business rules die bepalen of en zo ja welke foutmeldingen moeten worden teruggegeven worden niet in één van de hierboven genoemde drie onderdelen vastgelegd, net zomin als de business rules die soms nodig zijn om de lengte van een bericht aan banden te leggen. Business rules die in het informatiemodel worden opgenomen zijn bijvoorbeeld hoe de waarde van een veld wordt bepaald of berekend.

Voorbeeld

Het afgeleide begrip 'leeftijd' wordt berekend op basis van de geboortedatum en de datum waarop je van iemand de leeftijd wilt weten. Deze business rule bevat dus de wijze waarop je de berekening moet uitvoeren en de (waarde van de) begrippen die bij die berekening moeten worden gebruikt.

Zie ook