De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Lokale duiding

Lokale duiding
Relatie(s) met NORA

Comply

  • Ministerie van OCW (Voor uitwisseling tussen OCW en andere overheden worden de standaarden van het College voor Standaardisatie gebruikt.)

Explain

  • Ministerie van OCW (Tussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet.)
  • Onderwijsveld (Tussen OCW en veld kijken we of CvS-standaarden hanteerbaar zijn voor instellingen. Als dat niet het geval is, worden andere oplossingen ingezet., Binnen het onderwijsveld en binnen onderwijssectoren kunnen afwijkende standaarden gebruikt worden. Het veld draagt, via eventuele intermediair(s), er zorg voor dat uitwisseling met OCW en/of met andere onderwijssectoren verloopt volgens de daarvoor geldende afspraken.)
Realiseert
RealisatiesDigitaal doen we het zo
}}
}}
}}
}}


NORA logo.png
Uitspraaknora:De dienstverlener voldoet aan de norm
TypeAfgeleid principe
StellingDe dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
Versie2012-03-26 12:56:38
Beschrijving
Toelichting rationaleAfnemers die zich houden aan de afspraak of norm, mogen niet de dupe worden van dienstverleners die zich daar niet aan houden. De dienstverlener is in dat geval verantwoordelijk voor aanvullende voorzieningen om aan de norm te kunnen voldoen. Wanneer dat niet lukt, is de dienstverlener verantwoordelijk voor additionele kosten bij de afnemer.
RealiseertStandaard (Basisprincipe) (NORA),Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Voor de dienst is vastgesteld aan welke normen en standaarden deze moet voldoen.
  • De opzet van de dienst is in overeenstemming met deze normen en standaarden. Afwijkingen van de norm zijn geïdentificeerd.
  • Voor alle afwijkingen zijn voorzieningen getroffen.
ClusterSturing en verantwoordelijkheid
ArchitectuurlaagBedrijfsarchitectuur
ArchitectuurdomeinProcessen
IDAP29
ToepassingsgebiedGeneriek