Datamart Stromen

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving Datamart met (door)stroominformatie van onderwijsvolgers
Eigenaar/verantwoordelijke DUO
Werkingsgebied Onderwijsdomein
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Datawarehouse sectorregisters
Betrokken in informatieprocessen Beschikbaar stellen halfproducten (Registerhouder)
Betrokken in bedrijfsprocessen Aggregeren doorstroomgegevens, Halfproducten maken
Betrokken in ketenproces Doorstroom, Horizontaal verantwoorden
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: