DUO serviceregister

Uit ROSA Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat een concepttekst die nog nader uitgewerkt zal worden.

Beschrijving Voorziening waarmee onder meer digitale services kunnen worden gevonden, mandatering van dienstaanbeider door opdrachtgever kan worden vastgelegd en geraadpleegd etc.
Toelichting
Toepassingsgebied Generiek, Transport, IAA
Doelgroep scholen, softwareleveranciers, DUO
Type voorziening
Is een implementatie van deze bouwsteen/bouwstenen
Serviceregister
Betrokken in informatieprocessen
Betrokken in bedrijfsprocessen
Betrokken in ketenproces
Van toepassing zijnde standaarden
Voldoet aan
Voldoet niet aan
Gegevenssoort: